Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Jak pokračuje stavba obchvatu kolem Klatov? Podívejte se na aktuální video

18.05.2024 13:45

Stavba obchvatu probíhá od roku 2021. Silnice má být v provozu už letos. Podívejte se na aktuální video Ředitelství silnic a dálnic.

obchvat Klatovy_3
Obchvat KatovyObhvatKlatovy RSDObchvat Katovy4obchvat Klatovy_3

Stavba obchvatu města Klatovy začala v listopadu 2021. Předpoklad zprovoznění je podle ŘSD plánovaný ve dvou etapách: etapa č. 1 (ZÚ – křížení se silnicí I/22) v srpnu 2024, druhá etapa (křížení se silnicí I/22 – KÚ) v listopadu 2024.

Projektovaný úsek silnice I/27 má po svém dokončení vést k odvedení tranzitní dopravy ve směru od Plzně na Železnou Rudu mimo centrum Klatov.

Součástí více než osmi kilometrů dlouhé stavby je jedenáct mostů, tři okružní křižovatky a také sedm protihlukových stěn o celkové délce 3 210 metrů.

 

 

video ŘSD

Jak šel čas se stavbou?

Ke slavnostnímu zahájení stavby došlo 22. listopadu 2021. V roce 2021 byly provedeny přípravné práce, jako je zajištění zařízení staveniště, vytýčení sítí, skrývka ornice a zemní práce.

V roce 2022 se pokračovalo se zemními pracemi. Zemní práce byly prováděny téměř v celém přístupném úseku stavby, kde probíhala těžba přebytečného materiálu, sanace podloží, odvodnění, provádění násypů a konstrukčních vrstev vozovky. Provedla se větší část přeložek inženýrských sítí, především přeložek plynovodů, sdělovacích kabelů a vodovodů.

Od září 2023 se nadále prováděly práce zejména na mostních objektech, kde bylo dokončeno založení a práce na spodní stavbě a nyní se montují konstrukce před betonáží mostovek. Část mostovek je již hotová. Pokračují také zásypy materiálu na náspech u opěr mostních objektů.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte