Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Lidé vjíždějí do lesa autem. Na Tachovsku se chystá policejní kontrolní akce

24.03.2023 15:07

Neoprávněné vjezdy vozidel do lesa řeší stále častěji ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les spolu s lesníky z Lesů ČR a policisty z tachovského obvodního oddělení Policie ČR. Ať už v tom brání závora, nebo ne, vjezd a stání motorových vozidel v lesích zákon nedovoluje.

foto Vaclava Svantnerova

„V chráněné krajinné oblasti a obecně v lesích zákon zakazuje vjíždět a parkovat motorová vozidla a obytné přívěsy mimo silnice a místní komunikace či místa vyhrazená. Smyslem zákazu je minimalizovat vyrušování, ničení a možné znečištění přírody. Pomozte nám prosím zdejší přírodu chránit a vydejte se obdivovat její krásy pěšky nebo na kole,“ apeluje Miroslav Žižka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les a dodává: „Výjimku mají pouze řidiči s platným povolením k vjezdu vydaným vlastníkem lesa nebo Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR“.

Lesníci s ochranáři a policisty připravují na prodloužený velikonoční víkend od 7. do 9. dubna v okolí vrchu Havran kontrolní akci. „Pokud lidé nebudou zákaz dodržovat, můžeme na místě v příkazním řízení uložit pokutu dosahující až 2 000 korun. Pokud zjistíme porušení zákona o ochraně přírody a krajiny nebo lesního zákona, může být postih mnohonásobně vyšší," doplňuje František Čurka z Policie ČR.

Zákaz má své důvody. „Na lesních cestách se pohybuje více lesní techniky, která odváží z lesa kůrovcové dřevo. Ta musí projet. Lidé tak komplikují lesní hospodaření, vystavují se nebezpečným situacím i zbytečné pokutě,“ říká Ludvík Jüthner, lesní správce z Přimdy a vzkazuje: „Kromě toho je les jedním z mála míst, kde si odpočinete od provozu. Berte prosím ohled na ostatní návštěvníky a nechte svůj vůz na vyhrazených parkovištích“.

Foto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

SDÍLEJTE ČLÁNEK
EUC
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte