QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Malesice mají na dosah nový vodovod, kanalizaci i čistírnu odpadních vod

30.08.2023 10:31

VODÁRNA PLZEŇ a.s. připravuje kompletní realizaci nové veřejné technické infrastruktury v městském obvodu Plzeň 9 Malesice. Náklady činí stovky milionů korun.

voda ilustrace QAP_CZ (14)

Práce na budování vodovodu, vodojemu, kanalizace a čistírně odpadních vod (ČOV) mají v případě získání dotace začít už v lednu roku 2024. Na infrastrukturu by se mohlo napojit zhruba tisíc současných obyvatel devátého plzeňského obvodu.

„Plníme další z našich předvolebních slibů. Na stavbu jsme vyčlenili potřebné peníze z rozpočtu města Plzně a počítáme s žádostí o evropskou dotaci. Pevně věřím, že obyvatelům Malesic tato infrastruktura zkvalitní jejich život a učiní Malesice zase o něco atraktivnějším obvodem pro bydlení,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Plzeňský obvod Malesice by se mohl dočkat kompletní veřejné technické infrastruktury. „Máme pro Malesice kompletně připravenou výstavbu splaškové kanalizace, vodovodních řadů, čistírny odpadních vod a také vodojemu. Přivedení vodovodu do této části města a výstavba ČOV do budoucna umožní připojení cca tisíce současných obyvatel a rovněž napojení zdejších rozvojových oblastí, kde může přibýt dalších zhruba tisíc obyvatel. Zahájit stavbu chceme na začátku příštího roku. Tato rozsáhlá investice je důkazem toho, že město při svém rozvoji nezapomíná ani na obyvatele menších obvodů,“ řekl první náměstek primátora Pavel Bosák.

Práce na budování infrastruktury by měly trvat tři a půl roku, od ledna příštího roku do července 2027.

„Předem děkuji našim obyvatelům za trpělivost, která bude kvůli různým uzavírkám a rozkopaným komunikacím nutná. Věřím, že se ale těší na výhody, které jim a životnímu prostředí tato velká investice města Plzně přinese. Vždyť Malesice na vodovod a kanalizaci čekají už dvě desítky let,“ připomněl starosta Malesic a náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Zahájení stavebních prací je naplánováno v místě budoucí ČOV v lokalitě Za Špýcharem na břehu Mže. „V tuto chvíli mohu potvrdit, že máme vybraného zhotovitele stavby a budeme dál pokračovat v její přípravě,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský.

Informace k projektu

Popis projektu:

Předpokládaný termín stavby: leden 2024–červenec 2027.

Předpokládaná celková hodnota díla 349,5 milionů korun bez DPH.

Budování infrastruktury je v této fázi projektu připraveno pro lokalitu Malesice.

Plzeňská vodárna bude žadatelem o dotační spolufinancování z Evropských fondů. Pokyn k zahájení výstavby bude vydán až po potvrzení získání dotace. Verdikt, zda VODÁRNA PLZEŇ dotaci z Operačního programu Životního prostředí dostala, by měl být znám během zimy.

ČOV a kanalizace:

Zahájení stavebních prací je naplánováno v místě budoucí ČOV v lokalitě Za Špýcharem na břehu Mže. Vyčištěná voda z ČOV se bude odvádět do řeky Mže potrubím z kameniny o profilu DN 400 délky 167 metrů s měrným objektem a protipovodňovým uzávěrem. V areálu ČOV se počítá s vybudováním více než jedenáct metrů hluboké studně, která bude zdrojem provozně-užitkové vody a případně i pitné vody pro objekt čistírny. ČOV bude vybavena také stáčecím sloupkem pro svozové kaly, což pro obyvatele a okolní producenty odpadních vod znamená možnost vyvážení septiků.

Projekt zahrnuje výstavbu ucelené gravitační a tlakové kanalizační sítě v celkové délce cca 4,8 tisíce metrů a v první řadě umožní napojení stávající zástavby na vybudovaný systém kanalizačních stok s dostatečnou kapacitou pro výhledová napojení.

Vodojem a vodovod:

Účelem realizace projektu je výstavba vodovodních řadů a vodojemu pro zajištění zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu města Plzně. Celková délka nově budovaných vodovodních řadů je téměř 5,5 tisíce metru. Vodojem v lokalitě U Sv. Josefa je navržen jako zemní dvoukomorový s přisazenou manipulační komorou, v níž bude umístěna technologie. Vodojem z monolitického vodostavebního železobetonu obsáhne oddělené akumulační nádrže o celkovém objemu 500 m3. Na manipulační komoru od úrovně terénu naváže nadzemní část vodojemu se vstupem.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Superb new