Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Město Plzeň finančně podpoří kulturní akce. Rozděleny budou téměř dva miliony korun

17.04.2024 9:59

Zastupitelé města Plzně na svém posledním zasedání schválili podporu kulturních akcí. Mezi organizátory kulturních akcí budou rozděleny téměř dva miliony korun.

koncert 35. pluku_0823_QAP (6)

Finance jsou poskytnuty v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů na rok 2024.

„V Plzni máme už téměř čtvrt století propracovaný dotační systém finanční podpory pro místní kulturu. Podporujeme široké aktivity zejména neziskových organizací a nekomerčních kulturních akcí a činností prostřednictvím několika dotačních programů, včetně dlouhodobých. Jednoleté granty slouží především k oživení kulturního dění ve veřejném prostoru Plzně,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková.

„Zastupitelé nyní schválili poskytnutí podpory například pro Večery vážné hudby v Proluce, pro uskutečnění Bohemia JazzFestu, pro slavnostní večer udílení hudebních cen Žebřík, pro pořádání festivalu Náplavka k světu a pro mnoho dalších akcí, které se v Plzni uskuteční do konce tohoto roku. Jsou to akce tradiční, které k Plzni patří už po desetiletí, i akce nové. Nyní poskytneme dotace v celkové výši 1,986 milionu korun na sedmnáct kulturních akcí. Už letos v únoru rozhodla Rada města Plzně v rámci tohoto jednoletého grantu poskytnout finanční podporu dalším dvaceti čtyřem akcím, tehdy bylo rozděleno 1,077 milionu korun,“ informovala Eliška Bartáková.

Z Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů v roce 2024 bude na základě rozhodnutí zastupitelů například poskytnuto 200 tisíc korun na pořádání Večerů vážné hudby v Proluce Agentuře Nashledanou, 150 tisíc korun společnosti ArtProm na Inspiral Garden, stejnou sumu dostane společnost Bohemia JazzFest na uskutečnění plzeňského večera stejnojmenného festivalu či společnosti Grafia na uskutečnění Víkendu otevřených ateliérů. Organizace Post Bellum získá také 150 tisíc korun na projekt Sametová svoboda: Divadlo Paměti národa, dále patří dotace například Západočeské galerii v Plzni na uskutečnění dvou výstav – celkem 175,5 tisíc korun – a dalším.

Na základě schválení Rady města Plzně byla udělena dotace například Kapele pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO, která získala 30 tisíc korun na cyklus promenádních koncertů. Biskupství plzeňskému přispěje město na dvě akce – Noc kostelů a Pohádkové náměstí celkem 47,5 tisíc korun. Dále bylo z rozhodnutí rady přiděleno například 52,3 tisíc korun Západočeskému muzeu v Plzni na výtvarné edukační programy a další aktivity či 65 tisíc korun Západočeské univerzitě v Plzni na pořádání sympozia o Jiřím Trnkovi a dalším organizacím.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT