Město reaguje na dění kolem hlavního vlakového nádraží v Plzni – FOTKY

01.03.2023 14:28

Na vlakovém nádraží v Plzni se snad nikdo nezdržuje déle, než je nezbytně nutné. Tedy kromě problémových osob. I z tohoto důvodu se Plzeňané na nádraží necítí bezpečně. Město začalo jednat.

230301_kontroly_paluba_hamburk_02
230301_kontroly_paluba_hamburk_02230301_kontroly_paluba_hamburk_01230301_kontroly_paluba_hamburk_03230301_kontroly_paluba_hamburk_04230301_kontroly_paluba_hamburk_05

O situaci nejen na hlavním vlakovém nádraží v Plzni jsme se už před časem bavili v rozhovoru s radním pro bezpečnost Jiřím Winkelhöferem. Celý rozhovor čtěte ZDE.

„Zajištění bezpečnosti nejen v problémových lokalitách, ale na území celého města Plzně je pro nás prioritou. Jakmile jsme se dozvěděli o neúnosném stavu, kdy cestující, pracovníky infocentra i provozovatele stánků v okolí hlavního nádraží začaly čím dál častěji ohrožovat problémové osoby, okamžitě jsme začali hledat řešení. Těší mě, že jsme ve spolupráci s městskou i státní policií a odborem bezpečnosti a prevence kriminality dokázali rychle zareagovat a přijmout opatření. Práce tím pro nás nekončí. O dalších možnostech, jak situaci zlepšit, dál intenzivně jednáme,“ zhodnotil primátor Plzně Roman Zarzycký.

Město tak reaguje na opakované stížnosti ohledně vysokého počtu problémových osob a přijímá řadu opatření. Hlídky městské policie a také hlídky Policie České republiky byly v této oblasti posíleny a prostory v okolí nádraží hlídají i nové bezpečnostní kamery. „Strážníci i státní policisté v areálu Hlavního vlakového nádraží Plzeň a přilehlém okolí provádí zvýšený počet kontrol. Cílem těchto akcí je zlepšit bezpečnostní situaci v lokalitě. Prostor před nádražím, autobusový terminál i Šumavskou ulici od křižovatky s ulicí Ukrajinskou, čerstvě i Palubu Hamburk nyní střeží kamery,“ doplnil Jiří Winkelhöfer, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti.

Od počátku letošního roku provedly hlídky Městské policie Plzeň v lokalitě 322 kontrol, z toho 240 v bezprostředním okolí nádraží, 82 ve vnitřních prostorách. „Zjištěno bylo celkem 82 přestupků, které byly řešeny na místě v příkazním řízení, případně postoupeny k řešení správnímu orgánu. Nebylo pojato žádné podezření ze spáchání trestného činu,“ řekl dočasný velitel Městské policie Plzeň Tomáš Petřík.

Policisté ČR od začátku roku zkontrolovali několik desítek osob, řešili sedm přestupků a dva trestné činy. „Policisté dohlíží na veřejný pořádek a na případné protiprávní jednání adekvátně reagují. Nejen policisté Městského ředitelství policie Plzeň, ale i policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje ve spolupráci s Městskou policií, Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně a Správou železnic budou v podobných kontrolách na cílených místech i nadále pokračovat,“ sdělila mluvčí policie Plzeň-město Michaela Raindlová.

Zvýšenou frekvenci návštěv policejních hlídek v areálu Paluby Hamburk vítají i zaměstnanci místního infocentra. Oceňují také možnost využít bezpečnostní tlačítko pultu centrální ochrany nejen při přímém ohrožení obsluhy, ale také v případech, kdy k nějaké nebezpečné situaci dojde v okolí infocentra.

„S kolegy jsme se shodli, že zavedení těchto opatření jednoznačně zvýšilo během služeb jejich pocit bezpečí. Doufáme, že s dokončením rekonstrukce nádraží se situace ještě zlepší. Během prvních dvou let provozu nové pobočky našeho infocentra se ukázalo, že s ohledem na potřeby turistů vzniklo na správném místě. Je samozřejmě důležité, aby se zde návštěvníci cítili dobře a s důvěrou se k nám vraceli,“ sdělil Dalibor Linda, vedoucí úseku Turistických informačních center organizace Plzeň-TURISMUS.

Osoby bez domova jsou součástí společnosti, byť na jejím okraji. Ve většině případů jde o osoby závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách. „Policisté i strážníci mají ale velmi omezené nástroje pro potlačení bezdomovectví – zákaz pobytu jako sankce za recidivující přestupkové jednání byl zrušen, ukládané pokuty vesměs neplatí, domlouvání nebo napomínání je neúčinné. Jediným pomocníkem je v rukou policie Vyhláška statutárního města Plzně o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejných místech, která je účinná od loňského května. Strážníci nebo policisté jsou oprávněni v mezích zákona alkohol odejmout a problémovou osobu vykázat z místa. Toto řešení se jeví jako nejúčinnější,“ doplnil Tomáš Petřík.

Foto MMP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
DKlub
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT