Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Most Milénia, Klatovská i Rondel. Plzeň čekají opravy, které zkomplikují dopravu

24.05.2023 12:48

Most Milénia je nejzatíženější most v Plzni, denně po něm přejede 26 tisíc aut. Nyní projde zásadní rekonstrukcí. Město Plzeň čeká ale mnoho dalších oprav a rekonstrukcí. Přinášíme informace.

Most Milénia_MMP_0523

Město Plzeň čeká v blízké době zahájení několika stavebních akcí, které ovlivní dopravu v Plzni. Největší akcí bude rekonstrukce mostu Milénia, oprava tramvajové trati Koterovská, ta začne až v říjnu. Dále se budou rekonstruovat mosty na Rondelu, opravou projdou i tramvajové tratě na Klatovské třídě a Terezie Brzkové. Také nás čeká oprava Jasmínové ulice,“ vyjmenoval náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Most Milénia

Most Milénia projde čtyřměsíční kompletní opravou, jedná se o první zásadní rekonstrukci, která mostu prodlouží život. Práce započnou 5. června a potrvají do 6. října. „V rámci opravy budou mostu vyměněny mostní závěry, sneseny stávající vrstvy komunikace až na nosnou konstrukci, odstraněny izolace, části říms i s vybavením mostu. Nosná konstrukce dostane novou izolaci, budou provedeny nové římsy, nová konstrukce vozovky a dále osazeno původní vybavení mostu. Také budou provedeny sanace spodní stavby mostních objektů,“ upřesnil Václav Šašek, vedoucí oddělení mostů Správy veřejného statku města Plzně.

Rekonstrukce za téměř 40 milionů korun bude rozdělena do několika etap, kromě mostu zahrne i přilehlé ulice U Trati včetně křižovatek ulic U Trati a Doudlevecká. „Vždy bude uzavřen jeden jízdní směr, jedna polovina mostu. V první etapě bude uzavřený směr na Slovany, v druhé etapě obráceně. Navazovat bude třetí a čtvrtá etapa, to bude samotná oprava křižovatky Doudlevecká a Prokopova. To budou etapy krátké a pouze o víkendech,“ dodal Aleš Tolar.

Zároveň s opravou mostu bude realizována i výměna světelné signalizace na křižovatce Doudlevecká x U Trati x Prokopova, která se uskuteční od 28. srpna maximálně do 22. září. „To znamená, že nepůjdou semafory zhruba tři týdny. Využijeme ale toho, že z mostu v tento termín nebude možné přijet,“ doplnil náměstek primátora.

Řidiči se budou muset obrnit trpělivostí. „Objízdné trasy jsou značené tak, abychom dopravu směrovali na Klatovskou, Jízdeckou a Ukrajinskou. Dopravní model, který jsme si nechali zpracovat, nám říká, že ve špičce se Americká zatíží v hodinových intervalech až o 500 aut za hodinu,“ uvedl Aleš Tolar. „Vím, že to je pro řidiče nepříjemná zpráva, bohužel si ale nemůžeme dovolit termín odložit. Proto volíme období června až září, kdy je dopravní zatížení v Plzni díky prázdninám nejmenší a kdy také lidé mohou případně volit i alternativní způsob dopravy, jako je kolo, koloběžka a další. Věřím, že Plzeňané toto pochopí,“ dodal náměstek primátora.

I. etapa: 5. 6. – 4. 8. 2023

V ulici U Trati budou úplně uzavřeny oba jízdní pruhy v úseku od křižovatky s ulicí Doudlevecká, pravý ke křižovatce s ulicí U Ježíška a levý na nájezdové rameno na most ve směru k ulici Železniční. Z ulice Doudlevecká a Prokopova nebude možné odbočit na most Milénia, ve směru od Klatovské třídy je uzavřen přímý směr na most.

Objízdná trasa pro I. etapu je vedena:

 • z ulice U Trati na silnici I/27 (Klatovská třída, sady Pětatřicátníků), I/26 (sady 5. května, Tyršova) I/20 Ukrajinská, I/26 U Prazdroje
 • ve směru od Mostu po silnici č. I/20 (Karlovarská, Palackého náměstí), I/26 (I/20) Jízdecká, I/20 Ukrajinská, I/26 U Prazdroje

II. etapa: 5. 8. – 6. 10. 2023

Ulice U Trati bude úplně uzavřena v úseku od křižovatky se silnicí č. I/20 Mikulášská ke křižovatce s ulicí Doudlevecká (vjezd do podzemních garáží umožněn). Dále je uzavřeno sjezdové rameno z mostu ve směru ke Klatovské třídě. Z ulice Mikulášská a Koterovská nebude možné odbočit vlevo na most Milénia, z ulice Železniční je uzavřen přímý směr na most.

Objízdná trasa pro II. etapu je vedena:

 • z ulice Lobezská a ve směru od Prahy a od Písku na silnici I/26 (U Prazdroje, Tyršova, Jízdecká), I/20 Palackého náměstí, I/27 Klatovská třída, U Trati
 • z ulice Železniční, Barrandova, Koterovská po silnici č. I/20 na silnici č. I/26 (Tyršova, Jízdecká), I/20 Palackého náměstí, I/27 Klatovská třída, U Trati

III. a IV. etapa – oprava povrchu křižovatky Doudlevecká / U Trati / Prokopova

7. 10. – 8. 10. 2023 nebo 14. 10. – 15. 10. 2023 (dle klimatických podmínek)

III. etapa SOBOTA – je uzavřena pravá polovina křižovatky ve směru jízdy od Klatovské třídy (je uzavřený vjezd a výjezd z ulice Doudlevecká a průjezd na most Milénia). Z ulice U Trati od Klatovské třídy je možné jen levé odbočení do ulice Prokopova.

IV. etapa NEDĚLE – je uzavřena pravá polovina křižovatky ve směru jízdy ke Klatovské třídě (je uzavřený vjezd a výjezd z ulice Prokopova a průjezd z mostu na ulici U Trati ve směru ke Klatovské třídě). Z mostu Milénia je možné jen levé odbočení do ulice Doudlevecká.

Další plánované dopravní investice do konce prázdnin na území Plzně:

Opravy mostů – Rondel

 • hlavní stavební činnost, která částečně omezí dopravu, by měla probíhat od začátku července do konce srpna 2023, v průběhu září jsou plánovány drobné dokončovací práce, které již však neomezí dopravu. Z důvodu velmi omezeného termínu pro realizaci budou stavební práce probíhat v denních i nočních hodinách
 • stavební činnost bude zároveň na obou mostních objektech
 • omezení tramvajové dopravy se projeví pouze ve snížení rychlosti průjezdu tramvají v daném úseku pod mostními objekty, průjezd tramvají v obou směrech je tedy po dobu stavby plně zachován
 • stavební práce, které zasahují do průjezdného profilu tramvajové trati, budou prováděny pouze v noci, kdy je provoz tramvají zastaven (v době 0:30 až 4:00)
 • práce na samotných mostních objektech budou probíhat shora a po polovinách, tj. nemělo by dojít k omezení dopravy v současné podobě (nyní doprava vedena v jednom jízdním pruhu)
 • na Karlovarské třídě je pak uvažováno s omezením dopravy ve směru z centra i do centra v podobě svedení dopravy jen do jednoho jízdního pruhu, které by mělo být směřováno primárně také do nočních hodin. Krátkodobě (maximálně v řádu několika dnů) však dojde k tomuto omezení i v průběhu dne

Celoplošná oprava Písecké ulice před OC Olympia vč. okružní křižovatky

 • stavba probíhá v termínu od 9. 5. do 31. 8. 2023
 • detailně jsme informovali zde

Celoplošná oprava Plzenecké ulice

 • stavba probíhá v termínu od 11. 4. do 7. 12. 2023
 • informovali jsme v článku zde

Oprava Štefánikovy ulice

 • stavba bude probíhat v termínu od 29. 5. do 27. 8. 2023
 • o této stavbě jsme informovali zde

Rekonstrukce Jasmínové ulice

 • stavba bude probíhat v termínu od 5. 6. 2023 do přelomu roku 2023/2024 (délka 189 dní)
 • kompletní rekonstrukce vozovky, částečně povrchová úprava, chodníky, smíšená stezka a parkovací zálivy. Současně Vodárna Plzeň provede obnovu vodovodu v úseku Jasmínová – Slovanská alej a rekonstrukci kanalizace v úseku Jasmínová – Brojova
 • celkem je stavba rozdělená do 5 etap
 • Skladová ulice bude přístupná ze Slovanské aleje a bude v ní zakázané parkování, objízdná trasa vedena ulicemi K Dráze a Nepomucká.

Oprava TT Terezie Brzkové

 • stavba bude probíhat v termínu od 1. 7. do 30. 11. 2023 za výluky tramvajové trati
 • jedná se o opravu tramvajové trati včetně jejího odvodnění, úpravy na vodovodních řadech a kanalizaci a výměnu obrusné vrstvy vozovky a rekonstrukci zpomalovacích prahů v úseku Macháčkova – Vejprnická
 • související uzavírky a fáze výstavby jsou momentálně v řešení

Oprava TT a vodovodu Klatovská

 • stavba bude probíhat v srpnu 2023
 • oprava havarijního stavu propojení dvou vodovodních řadů na křižovatce Klatovská x Dobrovského, v linii ulic Dobrovského – V Bezovce
 • úsek opravy zasahuje všechny směry jízdy a podchází i pod tramvajovou tratí
 • práce by měly trvat cca 3 týdny a využijí skutečnosti, že v souvislosti s opravou TT Klatovská v úseku Hruškova – náměstí Míru, nebudou v zájmovém úseku provozovány tramvaje a zároveň využijí skutečnosti, že v souvislosti s opravou kanalizace v Mánesově ulici nebudou jezdit trolejbusy
 • návrh dopravního opatření se zpracovává

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – Rubešova ulice

 • termín realizace je cca polovina června – 30. 11. 2023
 • místo stavby mezi Guldenerovou a Jablonského ulicí
 • cena díla cca 28 milionů Kč bez DPH
 • 3 etapy – 1. a 2. etapa od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023, 3. etapa – zahájena i dokončena bude na jaře 2024

Rekonstrukce kanalizace náměstí Českých bratří

 • termín opravy od 1. 6. do 30. 11. 2023
 • kanalizační stoka o celkové délce 328 metrů
 • cena díla cca 19,3 milionu Kč bez DPH
 • rozděleno do dvou etap a v současné době zhotovitel projednává dopravně-inženýrské opatření s odborem dopravy

Foto ilustrační MMP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Auto CB DACIA Duster
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA JSA příslušenství