QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Na cyklostezky v Plzni půjde 61 milionů korun. Přinášíme přehled projektů!

23.03.2023 12:01

Úsek veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně a Odbor investic Magistrátu města Plzně chystají na letošní rok výstavbu dalších cyklistických komunikací, další se projektují. Podívejte se na detailní přehled.

Cyklostezka Křimice Malesice_QAP (13)

Přehled připravovaných cykloprojektů:

Projekt Cyklostezky z Malesic na hranice města směrem k Městu Touškov

V loňském roce byl otevřen nový úsek greenway podél řeky Mže z Křimic do Malesic. Detailně jsme informovali zde. Letos má být dokončena projektová dokumentace a získáno stavební povolení na další navazující úsek z Malesic směrem do Města Touškova. Následně bude zajištěna dokumentace pro zadání stavby. Touškovští již vedou jednání o pokračování stezky na katastru Města Touškova.

Délka úseku: 2 km

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty s lávkou přes Mži

Propojení přes louky ze Štruncových sadů k pivovarským studním směrem k Boleváku

Jde o dosud nehotový úsek propojení ze Štruncových sadů k Boleváku z místa, kde cyklostezka vedoucí od lávky u soutoku Radbuzy a Mže kolem sportovišť ve Štruncových sadech končí u přejezdu přes teplovodní potrubí a pokračuje dále k pivovarským studním.

Dokončení tohoto chybějícího úseku bránila výměna plynového potrubí, která se realizuje až letos. Po jejím dokončení, předpokládáme na podzim tohoto roku, bude možné chybějící úsek cesty zpevnit.

Délka úseku: cca 850 m

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem

Odhadované náklady: 6 mil. Kč

Cyklostezka podél Jateční ulice

Nový úsek při východní straně Jateční od Doubravecké do Chrástecké ulice umožní bezpečnější jízdu hlavně těm cyklistům, kteří se vyhýbají frekventovaným komunikacím.

Realizace této stavby se váže na přeložku vysokého napětí 22 kV, jejíž zahájení se předpokládá v roce 2023.

Délka úseku: cca 0,6 km

Provedení: smíšená obousměrná stezka pro pěší a cyklisty

Odhadované náklady: 12 mil. Kč vč. přeložky VN

Realizace: v letech 2023–2024

Realizace smíšené stezky na severní straně ulice U Velkého rybníka v úseku od podjezdu pod železniční tratí k ulici Malý Bolevec

Ulice U Velkého rybníka představuje důležité cyklistické propojení Bolevce s rekreační oblastí Bolevecké rybníky. Nový úsek pomůže propojit stezky podél Lidické se stávajícími stezkami kolem Boleváku.

Délka úseku: cca 250 m

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty

Odhadované náklady: cca 7–8 mil. Kč

Realizace: v letech 2023–2024

Cyklostezka podél Vejprnického potoka

Trasa navazuje na chodník při Vejprnické ulici pod městským okruhem, zde se stočí souběžně s estakádou a lávkou přejde přes Vejprnický potok. Za městským okruhem se trasa dostává do souběhu s Vejprnickým potokem a vede podél něj až k podjezdu pod tratí. Zde navazuje na již realizovaný další úsek trasy směrem do Vejprnic.

Cílem je vytvořit podél Vejprnického potoka ucelený koridor pro příjemnou, nenáročnou a bezpečnou cyklodopravu do Plzně ze směru od Nýřan. Jde o další plzeňskou „cyklovýpadovku“, která má umožnit rychlou cestu na kole do Plzně i mimoplzeňským.

Pro zbývající 761 metrů dlouhý chybějící úsek smíšené stezky s lávkou od Regensburské po Prostřední ulici SVSmP již vybrala zhotovitele, stavba je již zahájena a měla by být zrealizována do konce června letošního roku.

Délka úseku: celková délka 761 m

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty v šíři 3 metry tam, kde je to možné, jinak 2 m, s lávkou přes potok (délka přemostění 11,65 m)

Cena stavby: 10 mil. Kč

Greenway stezka podél Úhlavy s lávkou přes rokli v Lahošti

Jde o další úsek Greenway Úhlava v prodloužení Zářivé ulice od křížení s ulicí Nad Strání v Plzni-Radobyčicích až do rokle zvané „V Lahošti“. V současné době zde vede polní cesta k přilehlým chatám až nad rokli, do rokle pak vede relativně strmá pěšina. Stezka pro pěší a cyklisty, která tu má vzniknout ovšem rokli překoná pomocí lávky, která se původně klenula přes přivaděč v Kaplířově ulici.

Stezka je součástí nového vedení cykloturistické trasy do Klatov podél Úhlavy, kde jsou pod koordinací Plzeňského kraje připravovány i další úseky.

Délka úseku: cca 0,6 km vč. lávky

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty s lávkou

Odhadované náklady: 25 mil. Kč

Realizace: v letech 2023–2024

Cyklostezka pod Chlumem (Chlumek)

Letos začne Plzeňský kraj realizovat 6 kilometrů dlouhý úsek cyklostezky z Doubravky do Chrástu. Plzeň postaví cca 300 metrů dlouhý navazující úsek, který napojí novou stezku po tělese bývalé železnice na stávající cestu pod Chlumem. Oba úseky by se měly realizovat současně. Půjde o 3,0–3,5 m širokou stezku s asfaltovým povrchem.

Současně bude v roce 2023 zadán projekt na pokračování stezky po drážním tělese z Chlumku do Doubravky cca 1,3 km podél Psovského údolí.

Délka úseku: cca 300 m (a 6 km navazující úsek Plzeňského kraje)

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty

Odhadované náklady: 3 mil. Kč

Realizace: v letech 2023–2024

Cyklostezka podél Úslavy z Koterova k lávce Pod Kolešovkou

Úsek od lávky pod Kolešovkou vede mezi loukami v nivě řeky a jako jeden z mála podél Úslavy ještě nemá kvalitní povrch. V letošním roce by se měl dočkat nového živičného povrchu.

Délka úseku: cca 1,2 km

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty s živičným povrchem

Odhadované náklady: 5,5 mil. Kč

Realizace: 2023

Greenway podél Radbuzy na Slovanech u mostu Malostranská

V loňském roce byla dokončena první etapa stavby greenway podél Radbuzy mezi mostem Malostranská a prodloužením Luční ulice. Letos na ni naváže druhá etapa, která představuje stezku pro pěší trasovanou mezi řekou a tenisovými kurty.

Délka úseku: cca 200 m

Provedení: stezka pro pěší

Odhadované náklady: 5 mil. Kč

Realizace: 2023

Greenways podél Mže propojení z ulice Pod Vinicemi k lávce u ZOO

Půjde o stezku pro pěší a cyklisty se zpevněným asfaltovým povrchem v šířce tří metrů. Půjde o dva úseky, které se potkají u křížení Radčické ulice.

Délka úseku: 262,57m (124,41+ 138,16m)

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty s živičným povrchem

Odhadované náklady: 5,2 mil. Kč

Realizace: 2023

Smíšená cyklostezka ze Slovanské aleje k průchodu do Seříkovy ul.

V rámci celkové úpravy veřejného prostoru mezi ulicemi Slovanská alej a Šeříková dojde k vytvoření dvou nových krátkých úseků stezky pro pěší a cyklisty s napojením do Šeříkové ulice. Jde o krátký chybějící úsek cyklistického propojení z cyklostezky podél Francouzské ulice do rezidenční oblasti mezi Slovanskou alejí a areálem bývalých kasáren Slovany.

Cílem je zvýšit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů v místě, kde dosud často po chodníku cyklisté již jezdili. Součástí stavby je doplnění 3 stožárů veřejného osvětlení.

Délka úseku: 75 m

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty v šíři 3 m

Odhadované náklady: 1 mil. Kč

Realizace: duben-květen 2023

Další projekty zadávané z přebytku rozpočtu města:

Cyklostezka z Křimic podél Chebské ulice do Zadních Skvrňan

I zde jde o kratší chybějící úsek propojující stávající stezky od křížení s Regesburgskou ulicí k ulici K Rozvodně odkud je propojení do Zadních Skvrňan. SVSmP zadává projekt pro vybudování samostatné asi půl kilometru dlouhé smíšené stezky pro pěší a cyklisty.

Délka úseku: cca 550 m

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty s živičným povrchem

Cyklostezka v ulici Na Roudné

Jde o pár desítek metrů dlouhý úsek v místě připojení stávající cyklotrasy z Luční ulice před opěrnou zeď. Letos bude zadán projekt.

Délka úseku: cca 550 m

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty s živičným povrchem

Cyklostezka podél ulice Na Roudné ve stoupání na Bílou horu (kolem Ferony)

Jde o krátký úsek propojující stezky vedoucí k Boleváku s tou na Bílou Horu v ulici nad Feronou. Cyklisté zde často využívají chodník, který je ovšem úzký. Silnice tu stoupá a na Bílou horu se prudce zatáčí, což vytváří nebezpečnou situaci hlavně při najíždění cyklistů do komunikace ve směru z ulice Nad Feronou. Letos bude zadán projekt.

Délka úseku: cca 250 m

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty s živičným povrchem

Cyklostezka z Radobyčic do Litic s lávkou

Jde o další propojení okrajových částí města Plzně, kde postupně vzniká nová bytová výstavba. Zpracovává se studie budoucího řešení.

Délka úseku: cca 2,6 km

Cyklostezka z Černic do Radobyčic s lávkou

Jde o další úsek greenway Úhlava, který díky nové lávce u jezu v Černicích umožní vyhnout se nepříjemnému stoupání od silničního mostu v Radobyčicích. Stezka na kraji Radobyčic naváže na již hotové cyklistické propojení stezkou pro pěší a cyklisty z Radobyčic k jezu v Hradišti. Projekt je nyní ve stadiu zpracovaného technického řešení.

Délka úseku: cca 850 m

Provedení: stezka pro pěší a cyklisty s lávkou přes Úhlavu

 

Foto SVSMP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24