QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Plzeň bojuje proti černým skládkám. Padají tisícové pokuty

22.04.2023 12:11

Černé skládky, odpadky povalující se kolem kontejnerů a v ulicích trápí mnoho Plzeňanů. Někteří občané vyhazují odpadky všeho druhu mimo kontejnery, a tak se město rozhodlo zvýšit dohled strážníků městské policie na nejproblémovějších místech.

odpad v Plzni_0423_MMP (1)
odpad v Plzni_0423_MMP (1)odpad v Plzni_0423_MMP (2)odpad v Plzni_0423_MMP (3)

Od začátku kalendářního roku zjistili strážníci Městské policie Plzeň 205 případů znečišťování veřejného prostranství. „Z tohoto výčtu jich vyřešili 135 domluvou a ve 62 případech uložili pokuty v souhrnné výši 50 200 korun, v 8 případech byla záležitost postoupena k dořešení správnímu orgánu. Dalších 6 skutků porušení podle zákona odpadech bylo rovněž oznámeno správnímu orgánu,“ informoval velitel Městské policie Plzeň Petr Nováček.

Město černé skládky trápí, proto Čistá Plzeň vytipovala nejproblémovější místa a Městská policie Plzeň tam zvýšila dohled. Během minulého víkendu se strážníci na předem vytipovaných místech zaměřili na problematiku odkládání odpadu mimo sběrné nádoby. Vyřešili celkem 6 skutků. Za zmínku stojí případ 48leté ženy, která odložila odpad ke kontejnerům v Hřímalého ulici. Žena byla agresivní a hlídku urážela. Přestupek, kterým se provinila, odmítala řešit. Strážníci v tomto případě věc postoupí příslušným správním orgánům.

„Protiprávní nakládání s odpadem strážníci budou důsledně postihovat. Za znečištění veřejného prostranství mohou na místě uložit pokutu do deseti tisíc korun. V odůvodněných případech bude záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu. Sankce za porušení zákona o odpadech je zde daleko vyšší, dosáhnout může až částky padesáti tisíc korun,“ popsal Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti, s tím, že správní orgán může zároveň po pachateli přestupku vymáhat náhradu způsobené škody, v tomto případě tedy náklady na úklid.

Někteří občané ke kontejnerům odkládají elektroniku a nábytek. Častým problémem je také to, že lidé do sběrných nádob vhazují materiál, který patří do sběrného dvora, tedy například suť, staré dlaždice apod.

Připomínáme, že ve sběrném dvoře je možné odevzdat prakticky jakýkoliv odpad vznikající běžně v domácnosti. Pokud jste fyzická osoba nepodnikající a pokud máte trvalý pobyt na území města Plzně, můžete odevzdat odpad ve sběrném dvoře ZDARMA.

SD ul. Jateční (Doubravka)

SD ul. Úněšovská (Lochotín)

SD ul. Na Bořích (Slovany)

SD ul. Edvarda Beneše (Bory)

Otevírací doba od 9:00 do 12:00 a 13:00 až 18:00.

Foto MMP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT