QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Plzeň hledá nejlepší učitele i mecenáše školství. Máte tip??

27.04.2016 20:42

Návrhy na udělení ocenění za školní rok 2015/2016 mohou podávat ředitelé plzeňských škol a v některých kategoriích také veřejnost, a to do 20. května!

vostracky_tabule

Město Plzeň se rozhodlo, že začne pravidelně oceňovat nejlepší pedagogy i další zaměstnance svých základních a mateřských škol, hledat bude také „mecenáše plzeňského školství“ a dále do „síně slávy“ profesionála z oboru, jenž školství zasvětil celý svůj život.

Prostřednictvím magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy nyní vyhlašuje výzvu na udělení ocenění za školní rok 2015/2016. Návrhy mohou podávat nejen ředitelé škol, jež zřizuje město Plzeň, ale v některých kategoriích také veřejnost, a to do 20. května.

„Město Plzeň již pravidelně oceňuje například pracovníky složek integrovaného záchranného systému, těší mě, že nyní budeme mít možnost vyjádřit poděkování také zaměstnancům ve školství,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

„Rádi bychom touto formou upozornili na výjimečné pedagogy i další osobnosti, které v našich školách působí nebo jsou s touto oblastí spjaty. Učitel hraje důležitou roli, bývá pro dítě vzorem a mnohdy ho zásadně ovlivňuje na celý život. My chceme ocenit práci těch nejlepších, současně motivovat ostatní a také zvyšovat prestiž celého učitelského povolání, které vůbec není jednoduché,“ řekla náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková. Ocenění je určeno jednotlivcům, může být uděleno i in memoriam. 

Pro školní rok 2015/2016 je ocenění vyhlášeno v pěti kategoriích:

-Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“),

-Pedagog roku základní školy (otevřená kategorie pro veřejnost)

-Pedagog roku mateřské školy (otevřená kategorie pro veřejnost)

-Provozní zaměstnanec roku

-Mecenáš plzeňského školství

Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) je ocenění dlouhodobého přínosu plzeňskému školství, šíření jeho dobrého jména v rámci města i státu.  Ocenění odpovídá vysoké profesionalitě v oboru a celoživotnímu nasazení pro oblast školství s vynikajícími výsledky. Oceněný dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků, je propagátorem nových forem práce, díky svým schopnostem má značný podíl na utváření kolektivu školy.

Pedagog roku základní školy (otevřená kategorie pro veřejnost) je ocenění pro nejlepšího pedagoga (též vychovatele, asistenta pedagoga), který v příslušném školním roce významně pomohl zlepšení nebo zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu s přímým dopadem na žáky základní školy. Rovněž je oceňován vynikající pedagog, jehož činnost či počiny šířily dobré jméno základní školy. Pro jeho práci je typická inovativnost výuky, moderní způsob myšlení, vysoká kvalita práce, ale také kultivovanost, vstřícnost, vlídnost k žákům i kolegům, usiluje o neustálé zvyšování kvality vzdělávacího procesu, školu úspěšně zapojuje do republikových i evropských vzdělávacích projektů, dokáže žáky motivovat k lepším výkonům, nadchnout je pro učení, je mimořádným pedagogem i mimořádnou osobností.

Pedagog roku mateřské školy (otevřená kategorie pro veřejnost) je ocenění pro nejlepšího pedagoga (též asistenta pedagoga), který v příslušném školním roce významně pomohl zlepšení nebo zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu s přímým dopadem na děti v mateřské škole. Rovněž je oceňován vynikající pedagog, jehož činnost či počiny šířily dobré jméno mateřské školy. Pro jeho práci je typická inovativnost výuky, moderní způsob myšlení, vysoká kvalita práce, ale také kultivovanost, vstřícnost, vlídnost k dětem i kolegům, usiluje o neustálé zvyšování kvality vzdělávacího procesu, školu úspěšně zapojuje do republikových i evropských vzdělávacích projektů, má příkladný vztah k dětem, je mimořádným pedagogem i mimořádnou osobností.

Nejlepší provozní zaměstnanec školy je ocenění pro zaměstnance, který významně pomohl fungování školy a jeho nasazení pro školu bylo během školního roku významné pro jeho náročnost nebo složitost řešených situací. 

Mecenáš plzeňského školství je hodnocen na základě finančního dobrovolného přispění do oblasti školství. Dobrovolnost není spatřována v grantových nebo podobných programech ale v mimosystémové podpoře.

Podávání návrhů:

Návrhy na udělení ocenění za školní rok 2015/2016 mohou v otevřené kategorii Pedagog roku základní školy a Pedagog roku mateřské školy předkládat fyzické i právnické osoby. V ostatních kategoriích předkládají návrhy ředitelé škol případně zřizovatel. Každý přitom může podat pouze jeden návrh na ocenění v dané kategorii. Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou, a to do 20. května na adresu: 

Plzeň, statutární město

Odbor školství mládeže a tělovýchovy MMP
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

Nominace je také možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře zaslaného na e-mailovou adresu: solcova@plzen.eu. 

Foto: ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380_
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy