QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Plzeň má v plánu zklidnit Klatovskou, dopravu svede na nově vybudovanou estakádu

18.01.2024 10:02

Město Plzeň podporuje projekt, který převede silnici I. třídy z její současné trasy Klatovskou a Karlovarskou třídou do nově upravené trasy v úseku Sukova – Borská – Přemyslova a na nově vybudovanou estakádu přes řeku Mži až k ulici Karlovarská. Ve středu 17. ledna se uskutečnila veřejná diskuse, která se tohoto tématu týkala.

Kolaps na Klatovské třídě_QAP_foto

Cílem projektu je zásadně zklidnit provoz na Karlovarské třídě, v sadech Pětatřicátníků a na Klatovské třídě, tedy na hlavním silničním tahu Plzní. Pokud vše půjde tak, jak má, mohla by být estakáda, a tím i zklidnění Klatovské, zrealizováno v roce 2033.

K připravovanému projektu se ve středu 17. ledna uskutečnila veřejná diskuze. Za město Plzeň se jí zúčastnil náměstek pro oblast dopravy a životní prostředí Aleš Tolar.

„Podle odborníků na sebe nová estakáda stáhne až 18 tisíc automobilů denně. Spodní části Karlovarské třídy ulehčí až o 13,5 tisíce vozidel, sadům Pětatřicátníků o 7,4 tisíce vozidel denně. Tento projekt podporujeme i proto, že je obsažen v platném územním plánu z roku 2016 a je zahrnut také v zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. Od 90. let do současnosti byla navíc zpracována řada prověřovacích studií. Začínalo se čtyřpruhovou komunikací s mimoúrovňovými křižovatkami, nyní se v úseku Borská – Přemyslova – Karlovarská plánuje pouze komunikace dvoupruhová s úrovňovými křižovatkami a úrovňovým přecházením. Prověřovala se dokonce i možnost průjezdu areálem Škodovky, ale tato možnost se nepotvrdila,“ přiblížil Aleš Tolar.

Projekt by mělo realizovat Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), město Plzeň na jeho přípravě spolupracuje.

V květnu 2015 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Dne 1. února 2021 stejný úřad rozhodl o prodloužení platnosti stanoviska EIA do 13. května 2027. Je zpracovaný předběžný geotechnický průzkum. Byla vypracována technická studie řešení estakády. V srpnu 2023 byla uzavřena smlouva na zpracování technicko-ekonomické studie.

Získání územního rozhodnutí se předpokládá pro rok 2025, stavebního povolení v roce 2029.

„K dispozici máme také analýzu dopadu výstavby estakády na dopravní situaci ve městě, zpracoval ji Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb. Matematický model simuloval dopravní zátěž po stavbě estakády a porovnával ji se současným stavem. Dle analýzy bude mít přeložení komunikace největší efekt, přinese největší zklidnění Karlovarské a Klatovské třídy,“ doplnil Aleš Tolar.

Analýza také uvádí, že by se po výstavbě estakády mohlo zhruba 2300 vozidel vrátit ze Západního okruhu k cestě městem, nejde však o množství, jež smysl okruhu znehodnotí. „Navíc nová silnice povede mimo obydlené části, Klatovská díky tomu bude bezpečnější a přívětivější. Počítáme s její úpravou, zmenšením prostoru pro auta a snížením jejich rychlosti, s omezením průjezdu pro kamiony, vybudováním více přechodů, cyklistických pruhů a dalšími opatřeními. Toto je možné realizovat, až Klatovská přestane být silnicí I. třídy, tedy, až se silnicí I. třídy stane estakáda,“ doplnil Aleš Tolar.

Kvůli výstavbě nové komunikace je dle magistrátu k demolici určeno několik už spíše vybydlených domů v Kalikově a Kotkově ulici, a to kvůli úpravě křižovatky s Přemyslovou a Radčickou ulicí. Co se týká zeleně, dotkne se estakáda Lochotínského parku, avšak jen jeho okraje. „Zásah do zeleně nebude zásadní, protože estakáda povede přes údolí, silnice bude vybudována na pilířích," zní z radnice.

 

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380_
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy