Plzeň přispěje na obědy dětem z rodin, které se ocitly v nouzi

13.10.2021 16:16

Radní města Plzně na svém zasedání v pondělí 11. října odsouhlasili, že město přispěje na obědy dětem, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi.

Kuřecí s rychlou majoránkovou omáčkou

Město Plzeň chce pomoci zmírnit negativní dopady koronavirové krize, kterým musí některé plzeňské rodiny čelit.

„Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně má ve svém rozpočtu finanční prostředky, které původně byly určeny na dopravu dětí na plaveckou výuku a dopravní výchovu. V uplynulém školním roce však nemohly být využity kvůli pandemické situaci a lockdownu, jenž výrazně omezil i školní aktivity. Tyto peníze nyní vložíme do projektu s názvem Zvýhodněné stravné pro děti a žáky zřizovaných mateřských škol a základních škol,“ vedla radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová.

Dodala, že město Plzeň k tomuto kroku přistoupilo proto, že od nového školního roku děti z rodin, které se ocitly v hmotné nouzi, nemají jiné možnosti, jak získat příspěvek na stravné.

Podmínkou poskytnutí zvýhodněného stravného na školní obědy je vyplnění žádosti, ve které jsou uvedeny všechny informace o projektu i jeho podmínky. Tuto žádost pak zákonný zástupce dítěte předá škole a také uhradí třetinu ceny stravného. Škole je také nutné doložit rozhodnutí Úřadu práce České republiky o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Další dvě třetiny stravného pak uhradí ze svého rozpočtu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy už jednotlivé školy nebo školní jídelny oslovil, aby zjistil počet dětí, kterým by mohl být příspěvek na stravné v období září až prosinec 2021 poskytnut, a byl tak připraven celkový požadavek jednotlivých škol.

 

foto: plzen.eu

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT