Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Plzeňské Slovany bojují s autovraky. Nabízí likvidaci zdarma

07.08.2023 18:01

Likvidace vraku zdarma, to je název akce, kterou rozjíždí městský obvod Plzeň 2 – Slovany. V rámci něj začne obvod pomáhat s bezplatným odtahem a ekologickou likvidací autovraků a dlouhodobě stojících vozidel.

Autovraky v ulicích_QAP_foto (10)

„Nedostatek parkovacích míst je v našem obvodu téměř katastrofální, stání přitom zcela zbytečně zabírají autovraky nebo dlouhodobě odstavené vozy. Proto jsme navázali spolupráci s autorizovanou firmou na ekologické odstraňování vozidel, které provedeme zcela zdarma,“ vysvětluje místostarosta Slovan Roman Andrlík, který celou akci rozjel a odstraňování vraků si vzal za své.

Senioři nebo sociálně slabší občané se mohou obrátit na úřad městského obvodu, který vše zařídí. Podmínkou je, aby měl majitel vozidla trvalé bydliště na území slovanského obvodu, zároveň zde musí být vozidlo také odstavené.

Pomoc je určena právě primárně seniorům a lidem bez finančních prostředků, kterým chybí na ekologickou likvidaci peníze, nebo se obávají, že nezvládnou potřebnou administrativu s ní spojenou. „Tito lidé mohou v klidu navštívit náš úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, kde vyplní dva formuláře a my se již o vše potřebné postaráme. Formuláře je možné stáhnout i z našich webových stránek,“ dodává Roman Andrlík.

Stačí tedy jen, aby se vlastník vozidla zapsaný v technickém průkazu dostavil na úřad, předložil občanský průkaz, velký technický průkaz vozidla, vyplnil žádost o jeho ekologickou likvidaci a předal čestné prohlášení vlastníka vozidla, že na jím vlastněném vozidle, které žádá k likvidaci, není žádná zástava nebo nějaké jiná překážka, která by ekologické likvidaci bránila.

„Úřad poté vše pošle firmě, která vlastníka kontaktuje, dohodne termín odtahu, vozidlo odveze a předá majiteli registrační značky a protokol o ekologické likvidaci, aby si dotyčný mohl na magistrátu automobil odhlásit a značky tam vrátit,“ popisuje jednoduchý proces místostarosta.

Dlouhodobě odstavené vozidlo je podle poslední novelizace zákona definováno jako silniční vozidlo, které po dobu více než šesti měsíců nemá platnou technickou kontrolu a nesmí být provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické kontroly. Tato dlouhodobě odstavená vozidla jsou řešena v přestupkovém řízení silničním správním úřadem. Vlastník pozemní komunikace dává návrh silničnímu správnímu úřadu na prodej těchto dlouhodobě odstavených vozidel bez technické kontroly ve veřejné dražbě.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte