Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Plzeňský kraj letos chystá téměř 90 dopravních staveb, pracuje se v Borovech, Dobřanech a na Rokycansku

29.05.2024 19:40

Celkem bude Plzeňský kraj v letošním roce stavět 89 dopravních staveb. Aktuálně probíhají práce například v Borovech u Přeštic, v Dobřanech na Plzeňsku a v Oseku na Rokycansku. První dvě stavby budou dokončeny ještě letos, stavbu nového napojení severního Rokycanska na dálnici D5 prostřednictvím přeložky silnice II/232 v Oseku bude dokončen příští rok.

240524_sus_056_Dobřany
240524_sus_022_Borovy240524_sus_010_Borovy240524_sus_078_Osek240524_sus_056_Dobřany

V Borovech jsou předmětem stavby tři mostní objekty na komunikaci II/182. Most ev.č. 182-007 přes bezejmennou vodoteč, most ev.č. 182-008 přes Úhlavu a most ev.č. 182-010 přes zrušený náhon mlýna, který byl zatrubněn.

„V rámci stavby bude první z mostů nahrazen propustkem, druhý z mostů bude nahrazen kompletní novou mostní konstrukcí a poslední most bude bez náhrady zrušen. V současnosti probíhají stavební práce dle stanoveného časového harmonogramu. Pracuje se na opěrách mostu včetně jejich betonáže. Tato stavba je důležitá zejména pro místní mlýn, který má nyní kvůli uzavřenému mostu výrazně ztížený přístup na klíčovou dopravní tepnu,“ přiblížil průběh stavebních prací náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

V Dobřanech probíhá rekonstrukce silnice Plzeňské ulice (III/18034) o délce 0,7 km. Součástí stavby je výstavba chodníků, parkovacích stání, odvodnění komunikace, rekultivace, výsadba zeleně, oprava vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení kanalizace. Opravu vozovky realizuje Plzeňský kraj prostřednictvím SÚS PK společně s městem Dobřany. V současnosti probíhají stavební práce na vyfrézování povrchu komunikace, realizují se uliční vpusti a výměna vodovodních přípojek.

Realizuje se také napojení severního Rokycanska na dálnici D5. Více o této stavbě jsme psali ZDE.

 

foto. Plzeňský kraj

 

 

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte