Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Plzeňský kraj podpořil Techmanii 14 miliony

27.11.2023 15:05

Techmania Science Center patří mezi významné instituce neformálního vzdělávání v Plzeňském kraji. To, že má své pevné místo ve vzdělávací soustavě, potvrdilo také zastupitelstvo Plzeňského kraje, které na svém mimořádném jednání dne 27. listopadu schválilo pro Techmanii dotaci ve výši 14 milionů korun.

techmania

 „Jsem velmi rád, že Plzeňský kraj opět podpořil naši činnost. Pro nás jako neziskovou společnost je důležité mít nastaveno vícezdrojové a dlouhodobé financovaní, jedině tak budeme schopni se dále rozvíjet. Rád bych proto zastupitelům Plzeňského kraje poděkoval za dotaci ve výši 14 milionů, ze které budeme hradit mimo jiné nové exponáty pro výuku fyziky či pro novou expozici na téma Udržitelný svět, nové populárně-vzdělávací filmy a výukové programy pro školy. Obnova programové nabídky je nezbytná pro zajištění zájmu škol a veřejnosti,“ dodává k rozhodnutí o udělení dotace ředitel science centra Jiří Královec.

Žádost o udělení 14 milionové dotace předkládal Radě Plzeňského kraje a následně zastupitelům náměstek hejtmana pro Oblast školství a sportu Ing. Vladimír Kroc, který za Plzeňský Kraj vede také další jednání o případném přistoupení PK jako zakladatele Techmanie.

„Techmania Science Center (TSC) je Plzeňským Krajem (PK) podporována od jejího založení. Na podporu její činnosti bylo z rozpočtu kraje poskytnuto více jak 150 mil. Kč. PK má zájem na dalším rozvoji aktivit TSC k zajištění neformálního vzdělávání, rozvoje vztahu dětí i mládeže k vědě a technice na bázi rozvoje veřejného zájmu. V souvislosti s touto vizí vede jednání o vstupu do TSC jako zakladatel a tím by se stal jedním z rozhodujících donátorů jejího příštího rozvoje. Naším cílem je spolu s dalším zakladatelem vytvořit stabilní podmínky pro tvorbu vzdělávacích programů i možnosti propojování TSC s centry obdobného charakteru včetně spolupráce na mezinárodní úrovni,“ uvádí náměstek hejtmana Vladimír Kroc.

Plzeňský Kraj podporuje Techmanii dlouhodobě a zároveň s ní spolupracuje na mnoha aktivitách.

V roce 2023 se společně vedle již tradičních akcí, kterými jsou technické a robotické soutěže regionálního a mezinárodního rozsahu, podařilo realizovat například druhý ročník tematických projektových dnů pro studenty středních škol a žáky základních škol na téma finanční gramotnost a kyberbezpečnost. Dlouhodobě pokračuje spolupráce v projektech pro nadané děti.

„Finanční podpora ze strany partnera Plzeňský Kraj je pro nás velmi důležitá. Připojuji se ke slovům díků od pana ředitele Královce. Osobně vidím jako velmi důležité i to, že je nastavena spolupráce, kde je Techmania v roli partnera. Velké poděkování patří zejména panu náměstkovi hejtmana, Vladimíru Krocovi a paní doktorce Jaroslavě Havlíčkové, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu. Oba jsou otevřeni novým podnětům přínosným pro školy a studenty. Díky tomuto přístupu mohla Techmania nabídnout v tomto roce svoji znalost při navázání spolupráce Plzeňského kraje s tureckým regionem Bursa. Byli jsme partnerem například při organizaci výměnných pobytů studentů a pedagogů v rámci Erasmu. Dále také součástí delegace zástupců kraje na mezinárodní, robotické soutěži v Burse,“ dodává Kateřina Chábová, manažerka Techmanie.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
EUC
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte