QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Plzeňský kraj získal značku Regionální inovační údolí

08.07.2024 13:28

Plzeňskému kraji byla udělena Evropskou komisí značka „Regional Innovation Valley/Regionální inovační údolí“. Plzeňský kraj usiloval o získání této značky téměř rok.

Krajsky urad 2

Plzeňský kraj se tak stal jedním ze 151 regionů v Evropě, které se zavázaly posílit koordinaci a usměrňování svých investic a politik v oblasti výzkumu a inovací na regionální úrovni.

„Udělení této značky je pro Plzeňský kraj především uznáním za skvělou práci, kterou v oblasti podpory výzkumu, inovací a inovačního prostředí ve spolupráci s partnery z území odvádí,“ říká hejtman Rudolf Špoták.

Plzeňský kraj usiloval o získání této značky téměř rok. Vše začalo v září 2023 předložením žádosti do výzvy/iniciativy Evropské Komise a Evropského výboru regionů, jejíž podání bylo schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3835/23 ze dne 21. srpna 2023. Přípravu žádosti následně zajistil a podal odbor fondů a programů v úzké spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a odborným týmem projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje.

Tato značka byla Plzeňskému kraji udělena na základě názoru nezávislých odborníků, dle kterých náš region prokázal jasné odhodlání:

• zlepšit koordinaci a směřování svých investic a politik v oblasti výzkumu a inovací směrem k prioritám EU,
• zapojit se do meziregionální inovační spolupráce s jinými regiony na základě společných nebo doplňujících se inteligentních specializací a
• posílit svůj regionální inovační ekosystém a propojit jej s ostatními regiony, aby vznikla propojená regionální inovační údolí.

Udělení značky Regionální inovační údolí je tedy uznáním výše uvedených závazků a samo o sobě nevede k získání jakýkoliv finančních prostředků (např. z programu Horizont Europe).

„Počítá se však s aktivní účastí Plzeňského kraje na komunitních akcích a politických aktivitách Regionálního inovačního údolí v budoucnu,“ upřesnil vedoucí odboru fondů a programů KÚPK Jan Přibáň. Dění v této oblasti lze sledovat na webových stránkách Evropské komise, kde budou aktuální informace o párování partnerů, příslušných akcích, novinkách a nadcházejících výzvách.

„Tímto bych chtěl především poděkovat všem subjektům z Plzeňského kraje, které se věnují podpoře výzkumu, vývoje, inovací a inovačního prostředí. Bez jejich zájmu a angažovanosti bychom v této oblasti dosáhli skvělých výsledků opravdu jen těžko,“ dodal hejtman Rudolf Špoták.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT