Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

29.05.2024 20:44

Vážná dopravní nehoda u obce Holovousy na severním Plzeňsku

Na místo letěl vrtulník! Zasahují všechny složky IZS

Policisté dostali od kraje dýchací přístroje, které jim poslouží při zásazích u požárů

27.12.2023 8:01

Celkem osm dýchacích přístrojů převzali v minulém týdnu zástupci krajského ředitelství policie, aby mohli policisté zasahovat i v místech, kde je při požáru nutná jejich přítomnost. 

dýchací technika pro policii_1223_PK (1)

„Policisté se někdy dostávají do situací, kdy by měli zasáhnout na místě, kde došlo k požáru. S ohledem na jejich vybavení ale zasahovat bez dýchacích přístrojů nemohou. Proto jsme se rozhodli po domluvě s hasiči nakoupit speciální dýchací přístroje PSS AIRBOSS Active. Ty jsou uzpůsobeny pro policejní výstroj při zásahu a umožní policistům být například v místě, kde při požáru je třeba zadržení nebezpečné osoby aniž by museli čekat na hasiče, nebo zasahovat například při požáru ve věznici,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že Plzeňský kraj policisty podporuje už řadu let právě příspěvky na vybavení nebo přímo speciální výstroj a výbavu nakupuje.

Speciální dýchací přístroje budou mít ve své správě krajští hasiči, kteří budou zároveň provádět pravidelné revize a také proškolovat policisty. V případě nutnosti využití dostanou policisté přes operační středisko dýchací přístroje k dispozici. 

„Tuto techniku budou využívat kolegyně a kolegové při řešení událostí jakými jsou především požáry, na jejichž místa se v některých případech dostávají policisté ze všech zasahujících složek jako první. Využívání dýchacích přístrojů zásadním způsobem přispěje ke zlepšení podmínek pro výkon služebních povinností, při kterých nasazují policisté často svůj život nebo zdraví ve prospěch jiných,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje brig. gen. Petr Macháček.

„Stejně tak je ale důležitá skutečnost, že dojde ke zlepšení a zefektivnění zásahů, které jsou často spojeny se záchranou života a zdraví osob, které se na místech takových událostí nacházejí. Touto podporou se opětovně dokládá profesionální spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje, které si velmi vážím, ale i s hasičským záchranným sborem, se kterým, nejenom při řešení požárů, v Plzeňském kraji velmi úzce spolupracujeme,” dodal Petr Macháček.

Nákup přístrojů financoval Plzeňský kraj částkou téměř 605 tis. Kč vč. DPH. Kraj finančně podporuje HZS i PČR každý rok.

V letošním roce byly například pořízeny u policie přístroje pro odbor kriminalistické techniky a expertíz sloužících k dokumentaci protiprávního jednání, přístroje pro přípravu genetických vzorků – kvantifikátor, koncentrátor, minilab s příslušenstvím, speciální vybavení pro zásahovou jednotku – např. suchý oblek pro potápěče ke zkvalitnění výkonu potápěčů zásahové jednotky, člun Bombardier s příslušenstvím a podvalníkem, hydraulický systém pro násilné otevírání dveří, balistický štít, automatický defibrilátor, vozidlové radiostanice MATRA ke zlepšení spojení v rámci spolupráce složek IZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací, náhrada za dosluhující typ radiostanic, obměna síťové infrastruktury CISCO, která je klíčová pro spojení jednotlivých složek policie.

HZS PK v tomto roce provedli obměnu protiplynového automobilu, doplnění Biohazard komory do CHL Třemošná, obměnu chemického kontejneru, dílčí obměnu mycích a čistících strojů pro údržbu požárních stanic.

Mimo tyto plánované nákupy Plzeňský kraj v tomto roce poskytl policii věcný dar v podobě nosičů balistických plátů (vesty) v hodnotě 150 tis. Kč a 3 ks defibrilátorů v hodnotě 120 tis. Kč, obojí pro Speciální pořádkovou jednotku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Foto PK

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA  JSA příslušenství