Pozor při nákupu zábavní pyrotechniky. Chvilková neopatrnost může změnit nejen váš život!

25.12.2022 8:20

Konec roku s sebou vždy přináší zvýšený zájem veřejnosti o koupi výrobků zábavní pyrotechniky a tomu odpovídá i zvýšená nabídka obchodníků všech úrovní. 

ohnostroj oslavy 28 rijna

Při používání zábavní pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily!

"Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu," uvedla policejní tisková mluvčí.

Při použití pyrotechnických výrobků dodržujte následující zásady:

• Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky!
• Před použitím se řádně seznamte s funkcí výrobku! Čtěte a dodržujte návod k použití.
• Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí! Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.
• Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině! Nákup provádějte pouze ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích! Hrozí zde navlhnutí prodávaných výrobků. Zábavní pyrotechnika je vyráběna z papíru, který vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost a při odpalu může dojít k roztržení a výmetu hořících částí do nepředvídatelných směrů.
• Zakoupené pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí!
• Některé výrobky zábavní pyrotechniky je před odpálením zapotřebí řádně zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru!
• Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat!
• Pamatujte, že pyrotechnické slože, obsažené v pyrotechnických výrobcích mohou mít při hoření teplotu až několik tisíc stupňů celsia!
• Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka!
• Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně 10 minut (nebo dle návodu i více), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat! Nedodržení této zásady, je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou!
• Selhanou zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem k použití!

Foto: ilustrační

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Techmania Lunární léto
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy