Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Právě probíhá zkušební sčítání lidu, domů a bytů. Víte, jak funguje?

05.10.2020 12:18

Český statistický úřad oslovil 25 tisíc domácností z 97 obcí s prosbou o zkušební vyplnění sčítacích formulářů. Cílem je vyzkoušet postupy, které jsou navrženy pro reálné Sčítání obyvatel na jaře roku 2021.

GDPR

Zkušební sčítání začalo 1. září a bude probíhat do 27. října 2020. Vybrané domácnosti mohou sčítací formulář vyplnit online nebo v tištěné podobě. Online formuláře byly k dispozici od 14. do 20. září, nyní roznáší sčítací komisaři nebo pracovníci České pošty papírové tiskopisy. To se děje v předem stanovených termínech, na které budou domácnosti předem upozorněny.

Zapojení do zkušebního sčítání je dobrovolné, nicméně účast je důležitá. Toto testování celého procesu umožní odhalit a vyřešit možné komplikace při reálném Sčítání v roce 2021. Vyzkoušení fází distribuce, sběru a zpracování dat minimalizuje případné problémy.

Členové vybraných domácností nemusí mít obavy ohledně poskytnutých osobních údajů. K těmto datům bude mít přístup omezený počet zaměstnanců České pošty a ČSÚ, kteří pracují pod slibem mlčenlivosti za přísných bezpečnostních opatření. Všechny identifikační údaje budou po zkušebním zpracování trvale vymazány, papírové formuláře dle přísných bezpečnostních standardů skartovány. Žádné výsledky zkušebního sčítání nebudou ukládány ani publikovány.

Na webu scitani.cz najdete otázky a odpovědi k celému procesu, vzor vyplněného listinného formuláře i nápovědu k vyplnění.

"Úspěch projektu Sčítání 2021 je závislý na efektivní spolupráci všech zainteresovaných osob i informačních systémů. Tuto spolupráci je třeba ve všech fázích přípravy, distribuce, sběru a zpra­cování dat důkladně vyzkoušet a prověřit. A právě to je smyslem a cílem zkušebního sčítání," říká k tématu vrchní rada ČSÚ Libor Svoboda.

Obce a jejich části v Plzeňském kraji, které byly vybrány pro zkušební sčítání:

  • Klatovy - Klatovy II
  • Domažlice - Týnské Předměstí
  • Rokycany - Nové Město
  • Plzeň-město - Vnitřní Město
  • Plzeň-město - Východní Přeměstí
  • Plzeň-sever - Česká Bříza
  • Tachov - Tachov

Foto: Ilustrační

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT