Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Přijďte otevřít Západní okruh s Plzeňským krajem!

12.02.2023 14:34

Motoristé, kteří často jezdí do Plzně nebo jí jen projíždí, se konečně dočkají zklidnění provozu a bezpečnější a rychlejší cesty metropolí. Jedna z historicky největších investičních staveb Plzeňského kraje a města Plzně bude uvedena do provozu už v polovině února. Plzeňský kraj vás zve na otevření!

Obchvat PR článek QAP (2)
Obchvat PR článek QAP (2)Obchvat PR článek QAP (1)970_250 PC obchvat KRAJ

Ještě než na tolik očekávaný Západní okruh Plzně vyjedou auta, si ho budou moci užít chodci, cyklisté nebo koloběžkáři. V neděli 19. února proběhne jeho slavnostní otevření, během kterého si bude moci celou trasu prohlédnout veřejnost a příznivci technických staveb. A počítá se i s doprovodným programem.

„Tak velká stavba, kterou tzv. Západní okruh bezesporu je, si zaslouží také patřičné uvedení do provozu. Jde v mnoha směrech o naprosto mimořádnou stavbu. Západní okruh je naše největší a nejnáročnější dopravní stavba, jak z hlediska finančního, tak stavebně technického a my jsme nyní na jejím konci. Zvu proto širokou veřejnost, aby se s ní mohla detailně seznámit právě při slavnostním odpoledni, které chystáme. Půjde o zcela unikátní šanci se po Západním okruhu projít pěšky nebo projet na kole,“ zve na slavnostní otevření hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Oficiální slavnostní otevření je naplánované v čase od 12 do 14 hodin. V pravé poledne zahájí akci slavnostní přestřižení pásky a naváže na něj poté doprovodný program. Pásku budou stříhat představitelé Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem, jeho náměstkem pro dopravu Pavlem Čížkem, města Plzně s primátorem Romanem Zarzyckým a zástupci zhotovitelů staveb. Slavnostní akt se odehraje hned při nájezdu na Západní okruh za kruhovým objezdem u Globusu na Lochotíně.

„Západní okruh mezi silnicemi Křimická a Karlovarská jednoduše řečeno spojuje v Plzni Makro s Globusem. S ohledem na dopravní situaci a lepší možnost parkování doporučujeme v den konání slavnostního zahájení příjezd právě od Globusu, kde celá akce začíná a kde je také možnost pohodlně zaparkovat. V ideálním případě bude nejlepší využít hromadné dopravy,“ nabádá návštěvníky náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

V neděli 19. února po 12. hodině si tak budou moci návštěvníci poprvé a naposledy zcela legálně projít či projet celou téměř čtyřkilometrovou trasu dokončené II. etapy Západního okruhu.

Na procházce trasou bude ve směru od Globusu zhruba po kilometru připraven zmiňovaný doprovodný program. Zázemí i v případě nepříznivého počasí poskytne větší ze dvou biokoridorů, které přes daný úsek přechází. Právě pod ním budou připraveny stany s prezentací partnerů a ukázkami techniky. Chybět nebude ani stan s posezením, občerstvením a reprodukovanou hudbou. Rodiny se mohou těšit na aktivity pro děti, ukázky techniky městské i státní policie, zdravotníků, či Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Oficiální program, který chystá Plzeňský kraj ve spolupráci s městem Plzeň, bude probíhat od 12 do 14 hodin.

„Věřím, že veřejnost zaujme možnost prohlédnout si celou stavbu. Jen projít pod biokoridory nebo po estakádě přes celé záplavové území řeky Mže dlouhé 1,2 km bude velkým zážitkem, který by si obyvatelé Plzně a širokého okolí neměli nechat ujít,“ vybízí ke zhlednutí největší dopravní stavby v kraji Rudolf Špoták, když současně upozorňuje všechny návštěvníky, aby na místě z bezpečnostních důvodů respektovali pokynů pořadatelů a policie a zvážili, z jakého směru se na prohlídku Západního okruhu vydají.

Stavba za celkem 2,2 miliardy korun pak motoristům začne oficiálně sloužit v noci na pondělí 20. února.

Zajímavosti o stavbě

 • při stavbě bylo vytěženo více než 500 000 m3 zeminy
 • součástí stavby jsou 3 biokoridory, 4 mosty, estakáda přes Mži
 • estakáda
 • délka 1,2 km
 • založena na 2 opěrách a 34 hlubinně založených pilotách
 • realizace technologií tzv. předpínání – bylo použito 161 km lan předpínací výztuže a 27 000 tun betonu
 • poprvé zhotovitel využil tzv. letmé betonáže u části estakády
 • biokoridory
 • dva menší obloukové přemosťují hlavní trasu
 • jeden větší je klenbový s proměnným obloukem
 • výšky kleneb jsou ve vrcholech až 7,58 m nad vozovkou
 • cyklostezky
 • podél hlavní trasy jsou smíšené stezky pro pěší i cyklisty
 • nově budované stezky jsou provázány na stávající trasy
 • na estakádu ale cyklisté nesmí

Co projekt přinese?

 • Zlepšení podmínek regionální mobility (zlepšení napojení metropolitní oblasti na tzv. síť „TEN-T“, reprezentovanou dálnicí D5). Zejména ve směru „sever-jih“ metropole (tj. z oblasti s největšími sídlišti směrem k významné průmyslové zóně „Borská pole“ a dále k dálnici D5).
   
 • Zklidnění průtahu centrem metropolitní oblasti (Plzeň – ulice Karlovarská, silnice I/20) – část dopravního proudu bude převedena z centra města (metropolitní oblasti) na nový úsek (obchvat). Jen z ulice „Karlovarská“ by měl na sebe okruh v rámci své sběrné funkce převést až 15 000 vozidel/denně. Dojde tak k rozložení zatížení dopravy v metropoli.
   
 • Okruh odvede přebytečnou dopravu nejen z centra města, ale i jeho předměstí (Košutka, Lochotín, Skvrňany a Jižní Předměstí). Díky poklesu počtu aut v centru se usnadní i průjezdnost veřejné hromadné dopravy.
   
 • Vlivem převedení části dopravy na budovaný městský okruh dojde ke snížení emisí škodlivých látek (z výfuků vozidel); snížení hlukové zátěže a vibrací – ve srovnání se stávajícím stavem bude napojení na dálniční síť D5 a regionálně významnou průmyslovou zónu Borská pole realizováno z velké části prostřednictvím nového okruhu, mimo hustě zastavěné centrum Plzně.
   
 • Zprovoznění celého městského okruhu bude mít pozitivní dopad i do zvýšení bezpečnosti dopravy – snížení intenzity (zejména tranzitní) dopravy bude mít za následek snížení pravděpodobnosti dopravních nehod.
   
 • Zároveň se zkrátí přepravní čas a dojde ke zvýšení plynulosti dopravního proudu.
   
 • V neposlední řadě městský okruh zvýší dostupnost služeb a zvýší atraktivitu území pro podnikatelské subjekty (nová, efektivní silniční infrastruktura, jak pro zajištění logisticko-obslužných procesů – tranzit zejména ve směru „sever-jih-sever“, tak pro zajištění dostupnosti pracovní a kupní síly). Nový úsek je také základním předpokladem pro hospodářský rozvoj blízkého okolí (v jeho blízkém okolí plánovaná obytná zástavba a komerční plochy).
SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte