QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Projekt bezpečnostně vzdělávacího centra byl zpečetěn podpisy

26.01.2024 11:33

Hejtman Plzeňského kraje podepsal s primátorem města Plzně memorandum o spolupráci na projektu bezpečnostně vzdělávacího centra. K čemu bude centrum sloužit?

podpis memoranda kraj a Plzeň_0124_MMP

Protože jde o projekt náročný časově, technicky i finančně, podpis memoranda je prvotním krokem, který spolupráci obou stran potvrzuje. V memorandu je deklarována společná vůle k realizaci tohoto projektu, jeho základní cíle a způsob vzájemné spolupráce.

„Pracovní název projektu je zatím Centrum bezpečí a memorandum je vlastně takovým tím prvním krokem k jeho realizaci. Uzavíráme jej proto, abychom se začali bavit o konkrétní formě a podobě,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer s tím, že vydání společného Memoranda o partnerství a spolupráci na projektu bezpečnostně vzdělávacího centra schválily Rada města Plzně i Rada Plzeňského kraje.

Bezpečnostně vzdělávací centrum se bude primárně zabývat vzděláváním dětí, mládeže i dospělých z řad laické veřejnosti, a to v oblasti prevence mimořádných událostí a zvládání běžných rizik. Na realizaci bezpečnostně vzdělávacího centra se budou podílet obě strany finančně a pořízením pozemku.

„Společná vize je taková, že vznikne jakési Centrum bezpečí, které například v Karlovarském kraji již je v provozu pod názvem Svět záchranářů. Tam budou záchranáři složek IZS učit veřejnost, jak reagovat v rizikových situacích či při mimořádných událostech,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Dle hejtmana je důležité, aby na mimořádné události byla připravena i veřejnost, ne jen složky IZS.

„Uvědomme si, že bezpečnostní situace v České republice se mění a je nutné na toto reagovat. Proto jsme se rozhodli společně s městem vytvořit místo, kde vám odborníci ukáží, co a jak v danou chvíli můžete udělat, jak se zachovat, abyste neohrozili sebe ani ostatní nebo naopak někomu pomohli. Považujeme za důležité, aby nejen složky IZS ale i obyvatelé kraje byli připraveni na každodenní rizika a zvládli různé mimořádné události,“ dodává Rudolf Špoták. Společně s ním se slavnostního podpisu memoranda zúčastnil jeho náměstek Petr Vanka.

Tzv. Centrum bezpečí (bezpečnostně vzdělávací centrum) bude primárně sloužit především žákům základních i středních škol, kteří by se tam měli připravovat na různé situace, které je mohou v životě potkat, jako jsou např. nutné dopravní znalosti, znalosti jak zlikvidovat požár, jak poskytnout první pomoc, jak postupovat při dopravní nehodě, jak se bránit kyberútokům apod.

Budou moci také nahlédnout pod pokličku práce záchranářů a policistů, kteří budou působit v pozici lektorů. V rámci řady edukačních programů bude centrum sloužit také široké veřejnosti.

Za město Plzeň podepsal memorandum primátor Roman Zarzycký. „Složky IZS se denně starají o naši bezpečnost a zdraví, proto je třeba, abychom jim k tomu vytvořili co nejlepší podmínky. Samotný projekt vnímám jako velmi důležitý pro bezpečnost města Plzně a vítám, že jsme se společně s Plzeňským krajem zavázali k tomu, že pro jeho vznik vyvineme maximální úsilí. Za město jsme připraveni se podílet na jeho vzniku a rovněž nést část provozních výdajů,“ uzavřel primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Foto MMP

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24