QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Rekonstrukce mostu v Liticích vyšla na 24,4 milionu. Co opravu zdrželo?

23.12.2022 15:25

Most na Klatovské ulici v plzeňských Liticích procházel rozsáhlou rekonstrukcí už od letošního července. Stavbu komplikovaly nečekané změny v projektu.

Most Litice_fotoRadkaŽÁKOVÁ

„U mnohých staveb, které se prováděly v rámci takzvaných akcí Z v padesátých až osmdesátých letech, se nedochovala potřebná stavební dokumentace. To byl i případ mostu v Liticích. Teprve po odkrytí klenby mostu jsme viděli, co pod vozovkou opravdu je. Během stavby jsme tak museli měnit projekt, což práce ve výsledku zdrželo,“ vysvětlil Václav Šašek z Úseku komunikací Správy veřejného statku města Plzně, který měl stavbu na starosti.

Během opravy bylo nutné obnažit most až na klenbu v jeho starší části a rámovou konstrukci v té novější. Po obnažení klenby bylo zjištěno, že nelze z důvodu stavu klenby provést původně navržené její obetonování a spřažení s původně navrhovanou železobetonovou deskou. „Z tohoto důvodu byla navržena a vybudována nová železobetonová desková konstrukce nad klenbovou částí založená na 20 mikropilotách tak, aby nezatěžovala klenbu stávající. Piloty byly navrtány do masivních kamenných opěr klenbové části mostu. Prostor mezi původní klenbou a novou konstrukcí byl vyplněn výplňovým betonem,“ uvádí Magistrát města Plzně.

Zajímavostí mostu je barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která byla na most osazena v polovině 19. století.

Je památkově chráněná, během stavby ji chránilo bednění a po část stavby musela být socha z důvodu bezpečnosti a snížení rizika jejího poškození odborně demontována.

Socha byla opětovně odborně osazena před uvedením mostu do provozu.

Kamenný most s jedním polokruhovým obloukem vede přes potok uprostřed Litic, které jsou od roku 1990 součástí Plzně jako její Městský obvod Plzeň 6-Litice. „Jsem rád, že se i přes změnu projektu podařilo stihnout opravu do zimy a vyhnuli jsme se případnému přerušení stavby kvůli mrazivým měsícům," řekl Michal Hausner, starosta Litic. „S otevřením mostu se nám v Liticích ulevilo. Bylo to pro nás několik náročných měsíců. Děkuji všem obyvatelům Litic, i projíždějícím za trpělivost," dodává starosta.

Co dalšího na mostě prošlo rekonstrukcí? „Byly provedeny izolace s ochrannou vrstvou, opravena kamenná opěrná zeď, vybudována římsa opěrné zdi a mostu. Dále bylo osazeno nové zábradlí na římsu opěrné zdi i mostu a na povodní straně mostu. Podkladní vrstvy vozovky byly lokálně sanovány z důvodu přítomnosti nevhodných materiálů a následně proběhlo položení vozovkového souvrství, zadláždění chodníků, sanace zespod klenbové části mostu a osazení dopravního značení. Most získal na krajích nové římsy a zábradlí, vozovka je nyní užší a chodníky širší. Spolu s opravou mostu proběhla i vynucená výměna vodovodu, který je veden mostní konstrukcí,“ uvádí Magistrát města Plzně.

Veřejné dopravě i MHD se klíčová komunikace v plzeňských Liticích otevřela 3. prosince. Správa veřejného statku města Plzně za ni zaplatila 24,4 milionu korun včetně DPH.

Foto Radka Žáková

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24