Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Rokycany postaví dětem v centru města novou tělocvičnu a jídelnu za 190 milionů korun

11.07.2023 9:44

Město Rokycany ve spolupráci s městským architektem Štěpánem Kubíčkem vyhlásilo v březnu 2023 otevřenou dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh veřejné budovy Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan. Jak dopadlo první kolo a kdy bude stavba realizována?

ZŠ ulice Míru 3

Cílem soutěže je nalézt nejvhodnější architektonický návrh pro umístění nové tělocvičny, školní kuchyně a školní jídelny pro základní školy T. G. Masaryka a ulice Míru. Nová budova by měla zároveň v odpoledních hodinách sloužit široké veřejnosti. 

„Stavba je plánována na pozemcích mezi základními školami T. G. Masaryka a ulice Míru o celkové rozloze 6 600 m2. Primárně bude areál sloužit pro provoz obou nedalekých základních škol, kdy nám chybí sportovní zázemí pro naše žáky,” uvedl starosta města Rokycany Tomáš Rada.

Území leží přímo v centru města, kde jsou v těsném sousedství tři školské budovy – Základní škola T. G. Masaryka, Základní škola ulice Míru 64 a Mateřská škola U Saské brány. Jedná se o klidnou lokalitu, která nabízí ideální příležitost k vytvoření zklidněného školního „kampusu“ s novostavbou veřejné školské stavby. Plocha určená pro výstavbu nového objektu je součástí areálu ZŠ T. G. Masaryka a přímo na něj navazuje.

Budova bude sloužit v odpoledních hodinách veřejnosti. „Dlouhodobě v Rokycanech řešíme nevyhovující a kapacitně nedostatečné prostory pro tělovýchovu. V této lokalitě tělocvičnu řeší město již od devadesátých let. Nicméně mimo hodiny školního rozvrhu bude tělocvična přístupná také sportující veřejnosti, především sokolu a dalším spolkům a kroužkům,“ uvedl starosta města Tomáš Rada.

V prvním kole architektonické soutěže se sešlo 20 návrhů. „V pátek 16. června zasedala porota architektonické soutěže na stavbu tělocvičny a školní kuchyně s jídelnou pro základní školy ZŠ TGM a ZŠ ulice Míru v centru města Rokycan. O soutěž byl mezi architekty značný zájem, účastníci zaslali v prvním kole 20 anonymních soutěžních návrhů,“ uvedl Štěpán Kubíček, architekt města Rokycany.

V porotě bylo zastoupeno vedení města starostou Tomášem Radou a místostarostou Jiřím Sýkorou. Odbornou architektonickou část zastupovali architekti Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. arch. Petra Coufal Skalická, předsedou poroty byl Ing. arch. Ondřej Tuček. Zástupci porotců byli radní města Karel Vodička a Ing. arch. Petr Hornát

„Po celodenním jednání vybrala porota pět nejlepších návrhů postupujících do druhého kola soutěže. Termín odevzdání finálních návrhů je 11. září 2023, kdy se porota ve stejném složení opět sejde a definitivně rozhodne o vítězném návrhu,“ doplnil architekt Štěpán Kubíček.

Cílem vedení města je, aby vybraný architektonický tým začal ještě v letošním roce pracovat na projektové přípravě stavby.

„Odhadované stavební náklady jsou vyčísleny na 190 milionů korun bez DPH. Nová tělocvična a jídelna by mohla stát do roku 2026. Součástí stavby nové tělocvičny a jídelny je také kultivace souvisejícího veřejného prostoru v historickém jádru našeho města, v rámci původní gotické urbanistické struktury, která je vyhlášena městskou památkovou zónou,“ vysvětlil Jiří Sýkora, místostarosta Rokycan. 

Foto ilustrační město Rokycany

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT