Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Starostové debatovali s vedením kraje. Řešila se doprava i nedostatek lékařů

10.03.2023 15:01

S vedením Plzeňského kraje tentokrát diskutovali starostové a starostky ze severního Plzeňska a Tachovska. Setkání s 60 představiteli měst a obcí proběhlo v Manětíně, 25 starostů a starostek se pak zúčastnilo debaty ve Stříbře.

Stříbro 2

"Dalším místem výjezdu členů Rady Plzeňského kraje za starostkami a starosty měst a obcí se poslední den tohoto týdne stalo severní Plzeňsko a Tachovsko. Stejně jako před týdnem ve Staňkově a Nýrsku čekaly na stole informace zaměřené na oblast dopravy,v nichž se dozvěděli detailní informace o správě a stavu komunikací v jejich okresech," uvedla Helena Frintová, tisková mluvčí Plzeňského kraje.

Doprava se řešila detailněji. Na severním Plzeňsku i na Tachovsku je řada silnic ve špatném stavu.

V okrese Plzeň-sever obstarávají krajští silničáři 796 km silnic II. a III. třídy a 161 mostů, z toho v nevyhovujícím a havarijním stavu je tu téměř polovina silnic a ve špatném až velmi špatném stavu 30 mostů (velmi špatný 6). V okrese Tachov se silničáři starají o 764 km II. a III. třídy a o 131 mostů. V nevyhovujícím a havarijním stavu je tu 39 % silnic a ve špatném až havarijním stavu se nachází 33 mostů (přímo v havarijním stavu 2).

Kraj se snaží každým rokem dávat do oprav silnic více peněz. „Od roku 2017 jsme do nich dávali každým rokem 150-200 milionů korun, protože jsme věděli, že je v této oblasti okres Plzeň-sever zanedbaný. V letošním roce by to mělo být až 317,9 milionu korun, z toho 81 milionů z programu IROP, 131,9 milionu korun půjde z krajského rozpočtu a 105 milionů ze SFDI. Na Tachovsku to bude celkem 194,95 milionu korun, z toho z IROP 24,95 milionu, z krajského rozpočtu 89 a ze SFDI 81 milionů korun,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Debata se dotkla i sociální tematiky a dalších investic. „V případě Plzně-severu je to rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice za 250 milionů korun a také výstavba objektů pro klienty Domova sociálních služeb v lokalitě Liblín,“ uvedl náměstek pro oblast sociálních věcí, majetku a investic Martin Záhoř. 

Zmíněny byly velké investice kraje, ke kterým patří nadregionální stavba emergency v Klatovské nemocnici spolu s výstavbou dialýzy a přestavba objektu bývalých Městských lázní v Plzni. Dále se řešila digitalizace a možné využití dotací.

Z pléna starostů zazněl dotaz, zda bude Plzeňský kraj vypisovat dotace, díky nimž by bylo možné do menších obcí a měst přivést lékaře - praktiky, pediatry a zubaře.

„Primárně za tuto oblast zodpovídají pojišťovny, s nimiž je potřeba toto řešit,“ konstatoval hejtman Rudolf Špoták s tím, že obce mohou jít sami problému naproti, například výstavbou domů či bytů, které budou nabídnuty lékařům k pronájmu.

Podle starostů má setkání smysl...

„Takovéto setkání, jako to dnešní, má význam v každém případě. Co bych byla ráda, aby na to navázalo, je skutečně zpracovávání nějaké metodiky v rámci Plzeňského kraje, která je zasílána zvlášť malým obcím. My jsme jedničková obec a ve chvíli, když nám přijde email a dokument o 40-50 stránkách, tak by bylo příjemné, kdyby přišlo z kraje i to, co je důležité a co se nás konkrétně týká. To opravdu postrádám,“ uvedla závěrem diskuse starostka Martina Beranová z Kyšic. 

„Opravdu je dobré se tady potkat s kolegy, seznámit se a nastartovat další spolupráci,“ přidal se k hodnocení setkání Jaroslav Egrmajer, starosta Dýšiny.

 

foto: QAP a Plzeňský kraj

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT