Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Studenti se budou učit ekologicky vařit

01.11.2012 15:20

Moderní gastronomické trendy se oproti běžné kuchyni soustřeďují na lepší využití místních produktů a sezónních potravin. Problematikou ekologické kuchyně se budou zabývat studenti Plzeňského kraje i Horní Falce.

Plzeňský kraj ve spolupráci s partnerskou školou v Bavorsku připravuje projekt s názvem Environmentálně šetrná gastronomie, který bude realizován od 2. 1. 2013 – 30. 6. 2015.

Zbrusu nově připravovaný projekt má zajistit výuku ekologičtější kuchyně pro české a německé studenty středních škol. Nový způsob vaření přináší moderní způsob úpravy jídel i šetrný přístup k přírodě.  Jednou z největších výhod environmentální kuchyně je její nízká náročnost na energie při skladování potravin i při přípravě pokrmů. V neposlední řadě působí menší zátěží i na odpadní vody, které neznečišťuje jako při obvyklém způsobu přípravy jídel.

Studenti středních škol gastronomického směru na obou stranách hranice budou postupně seznamováni s moderním vzdělávacím programem, který svojí problematikou nebyl doposud příliš známý. Náměstek pro oblasti školství, mládež, sport a ekonomiku Jiří Struček konstatuje, že „vzdělávací program, který bude doplňovat učivo, jim poskytne nejen teoretické informace, ale i praktické zkušenosti a otevře jim prostor i za hranice jejich regionu.“   

Environmentální gastronomie prochází rychlým vývojem a zajisté se dá považovat za velmi aktuální trend současnosti. Studentům tak přinese velice cenné poznatky například ve zpracovávání biopotravin či ve sledování nových kuchyňských technologií. V projektu jsou pro studenty navržena také zajímavá zpestření v podobě exkurzí gastronomických zařízení či bavorsko-českou soutěží. 

Připravovaný vzdělávací program absolvuje podle realizátorů projektu minimálně 250 osob. Celkový objem finančních prostředků na předfinancování projektu činí 2 miliony 220 tisíc korun, přičemž kofinancování projektu ze strany Plzeňského kraje bude činit dohromady 220 575 korun. Výsledkem projektu by dle očekávání nemělo být pouze vzdělání studentů, ale přínos mají zaznamenat také provozovatelé služeb, nemluvě o prospěchu životnímu prostředí. Celý projekt je výsledkem dlouholeté spolupráce obou zemí a v očích organizátorů je environmentální problematika velkým tématem budoucnosti.

foto : Plzeňský kraj

Školy zapojené do projektu v ČR

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 – škola Stod 

Škola zapojená do projektu v Bavorsku: 

Berufliches Schulungszentrum Regensburger Land 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT