Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Unikátní fresky v kostele sv. Mikuláše čeká restaurování

28.03.2016 11:25

Velmi cenné pozdně gotické a renesanční výmalby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Plzni se dočkají opravy. Rada města Plzně schválila dotaci na jejich restaurování.

 

fresky

Ještě letos by měli odborníci začít restaurovat velmi cenné pozdně gotické a renesanční výmalby v presbytáři v kostele sv. Mikuláše v Plzni. Plzeňští radní odsouhlasili poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc korun. Pokud návrh schválí zastupitelé, získá peníze na restaurování vlastník kulturní památky – Řeckokatolická farnost v Plzni. Zrestaurováním fresek dojde nejen k jejich uchování v dobrém stavu, ale především k jejich prezentaci jako nálezu nadregionálního významu.

"Pro Plzeň jde o zcela unikátní nález, který prohloubí znalosti o vývoji pozdně středověké a renesanční malby ve městě a stane se předmětem odborného studia i výtvarným dílem prezentovaným široké veřejnosti,“ uvedl první náměstek Martin Baxa. Podle něj je možné říci, že od doby nálezů renesančních maleb v budově plzeňské radnice při její úpravě v počátku 20. století nebyl následně na území města učiněn nález takového rozsahu a významu.

Kostel sv. Mikuláše byl jako sakrální stavba poprvé zmíněn v roce 1409, po husitských válkách prošel významnou renesanční přestavbou, která se s drobnými úpravami dochovala do současné doby. Poslední větší oprava u objektu proběhla ve 20. letech minulého století. V současné době byla na kostele obnovena střecha a nová elektroinstalace. „Právě při ní byl prováděn restaurátorský průzkum tras nového vedení, při němž došlo k zachycení maleb ve starších omítkových vrstvách presbytáře kostela,“ přiblížil Petr Marovič, vedoucí magistrátního odboru památkové péče. Průzkum pomocí sond potvrdil, že pod vrstvami omítek je v nebývalém rozsahu dochována ve spodních partiích presbytáře pozdně gotická výmalba, na níž ve vyšších patrech navazuje malba renesanční, a to jak figurální, tak dekorativní.

Restaurování by mělo být rozděleno maximálně do dvou navazujících etap tak, aby byl restaurátorský zásah proveden v co nejkratším termínu. Náklady na provedení obnovy fresek včetně DPH činí 1,035 milionu korun. „Protože celkové náklady spojené s odborným restaurování nalezené výmalby presbytáře přesahují finanční možnosti vlastníka, obrátil se na město Plzeň s žádostí o možnou finanční podporu vzhledem k tomu, že kostel sv. Mikuláše v Plzni je nemovitou kulturní památkou,“ doplnil Petr Marovič.

Foto: Magistrát města Plzně

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte