QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Územní studie zkoumá jihozápadní okraj Plzně. Pomozte s analýzou povodí Radbuzy i vy!

06.05.2023 10:39

Studie s názvem Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí, jejíž zadavatelem je Plzeňský kraj a zpracovatelem společnost Sweco a.s., je věnovaná krajině v území na jihozápadním okraji Plzně v povodí Radbuzy. Vyplňte dotazník a pomozte s analýzou.

Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí_foto FB_2023

“Předmětem územní studie je důkladně poznat souvislosti přírodního a kulturního vývoje krajiny, popsat stávající hodnoty, analyzovat stav hydrologického režimu dotčeného území, popsat současný způsob hospodaření v krajině a následně navrhnout konkrétní opatření v krajině, včetně zajištění prostupnosti krajiny pro své obyvatele a návštěvníky a smysluplného a udržitelného hospodářského využití dotčeného území,” uvádí společnost Sweco.

Součástí projektu je také snaha získat co největší množství relevantních informací a podkladů o povodní Radbuzy od dotčených obcí, spolků a v neposlední řadě i místních obyvatel. V současné době probíhají práce na první části projektu (Analytická část), která slouží k popisu a vyhodnocení stávajícího stavu.

V rámci sběru dat a informací o zájmovém území byl připraven dotazník, který se zabývá především krajinou v území na jihozápadním okraji Plzně v povodí Radbuzy. Jedná se o území mezi městem Dobřany a plzeňským obvodem Litice. Na každou otázku je možné odpověď výběrem více připravených odpovědí, případně doplnit vlastní. Na konci dotazníku je vložena mapa, do které je možné bodově vkládat případné podněty a zajímavosti. U každého vloženého bodu je nutné napsat krátkou poznámku. Dotazník lze vyplnit do 31.5.2023.

Dotazník a více informací naleznete na radbuza.sweco.cz.

Průběh zpracování studie můžete také sledovat na Facebookových stránkách projektu.

Foto FB Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí

 

 

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT