QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

30.09.2023 16:01

Na silnici 20 u obce Všeruby došlo ke střetu dvou osobních vozidel

Na místě je policie a hasiči, nehoda je bez zranění

Vlci na Šumavě stárnou. Jaký bude vývoj vlčích smeček?

07.06.2023 10:47

V roce 2017 bylo na Šumavě potvrzeno první novodobé rozmnožování vlků. První vlčí teritorium vzniklo v oblasti centrální Šumavy – tzv. Srnská smečka. Po šesti letech odborníci sledují, jak stárnutí některých jedinců tuto vlčí rodinu zásadně proměňuje.

fotopast vlci_NP Šumava_0623 (3)

U Srnské smečky nyní nemůžeme potvrdit rozmnožování. Podobně tomu bylo v roce 2018. Není to asi úplné překvapení, protože z výzkumu kolegů v okolních státech se ukazuje, že rozmnožování může probíhat pouze u zhruba dvou třetin smeček. V rámci soustavného monitoringu vlků ve vlčím roce 2022/2023 můžeme hovořit o třech až pěti dospělých jedincích, které zachytily naše fotopasti a je možné, že se jedná pouze o zbylé vlky z této celé smečky,“ vysvětluje vedoucí zoologické oddělení Správy NP Šumava Jan Mokrý.

Jaký bude vývoj vlčí Srnské smečky, není jisté. „Je dost dobře možné, že se tato původně první smečka na Šumavě úplně rozpadne a její teritorium obsadí vlci ze sousedních teritorií, ale může se znovu nastartovat. Prostě, vývoj vlčích smeček na Šumavě může být různý, ale nikdy nemůže dojít k přemnožení, protože vždy je početnost jedinců a schopnost přežití závislá na dostatku potravy,“ doplňuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

V rámci tzv. „Vlčího roku“ 2022/2023, který trvá od začátku května, do konce dubna roku následujícího, mohou zoologové Správy NP Šumava potvrdit šest vlčích teritorií. V pěti z nich došlo k reprodukcím.

V ostatních smečkách rozmnožování proběhlo. „Počet známých teritorií je stejný jako ve vlčím roce 2021/2022, kdy došlo k rozmnožování ve čtyřech z nich: v Železnorudské, Srnské, Borovoladské a v Zadní Zvonkové. Dvě teritoria byla přitom nově obsazena vlčími páry a to v rámci Plzeňského kraje v okolí Pancíře a v Jihočeském kraji na Boubíně. V roce 2022 proběhlo rozmnožování všude kromě už zmiňované Srnské smečky,“ upřesňuje Jan Mokrý.

Na základě toho odhadují zoologové početnost vlčí populace na 36 jedinců, tedy zhruba o čtvrtinu větší než v roce 2021. Tento údaj se během roku může měnit a to v souvislosti s narozením vlčat a odchodem mladých vlků na nová neobsazená teritoria, případně jejich úhynu.

Cílený monitoring vlčí populace přitom přináší stále nové poznatky. Například vlčí smečka na Zadní Zvonkové není utvořená vlky, kteří se narodili na Šumavě. Podle analýzy vzorku DNA pochází zakládající pár pravděpodobně z Rakouska a Novohradských Hor.

Čím se vlci na Šumavě živí? „K dnešnímu dni jsme prozkoumali více než 260 vzorků trusu na potravní analýzu. Ukazuje se z nich, že spárkatá zvěř (jelení, srnčí zvěř a divoká prasata) tvoří 96 procent potravy vlků. Zbylá procenta tvoří jiná drobná potrava (zajíci, drobní savci) a hospodářská zvířata zaujímají 2,5 procenta z jejich potravy. Vlci na Šumavě se tak významnou měrou podílejí na odlovu jelení zvěře, jak to doposud dělal pouze člověk. V následujících letech budeme mít možnost sledovat, jaký to bude mít vliv na její početnost,“ hodnotí výsledky části analýz zoolog Správy NP Šumava Oldřich Vojtěch.

Foto NP Šumava

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Auto CB DACIA Jogger sleva_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Flexi Scala_copy