Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Výzkum děláme především pro naše pacienty

28.12.2023 14:35

Již 12 let probíhá ve FN Plzeň institucionální výzkum, který se zaměřuje na zavádění nové diagnostiky a léčbu různých onemocnění.

foto canva.com foto canva.com
Nový imunochemický analyzátor_zdroj Oddělení imunochemické diagnostiky FN Plzeňfoto canva.comfoto canva.com

„Výzkum děláme pro pacienty, a snažíme se, aby výsledky výzkumu byly co nejrychleji zaváděny do rutinní praxe. Každý pacient ale musí začít sám u sebe. Důležitá je především prevence. Je lepší zabránit tomu, aby onemocnění vůbec vzniklo než samotné onemocnění léčit. Pravidelné preventivní prohlídky jsou vhodné především pro předcházení nádorovým nebo srdečně–cévním onemocněním,“ vysvětluje náměstek ředitele FN Plzeň pro vědu a výzkum prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Výrazné výzkumné kapacity i finanční prostředky byly letos ve FN Plzeň věnovány diagnostice a léčbě nádorů. Zahájila se studie časné diagnostiky nádorů jater a slinivky břišní, která bude pokračovat i v následujících letech. Právě včasné odhalení těchto nádorů je naprosto zásadní, protože se zvyšuje frekvence jejich výskytu a mají velice těžký průběh. Čím dříve jsou diagnostikovány, tím větší je naděje na dobrou kvalitu života po chirurgickém zákroku. Chirurgická klinika FN Plzeň se řadí v problematice v oblasti těchto nádorů jater ke špičkovému pracovišti. Je to dáno především multioborovou spoluprací Kliniky zobrazovacích metod a Oddělením imunochemické diagnostiky, díky čemuž se podstatně zlepšila časná diagnostika nádorových onemocnění.

I díky finanční podpoře v rámci Institucionálního výzkumu si FN Plzeň může dovolit ty nejmodernější přístroje na trhu, které umožňují rychlou a přesnější diagnostiku. Jako jedna z mála nemocnice v zemi má nově např. imunochemický analyzátor nové generace. Mezi jeho hlavní přednosti patří rychlost, spolehlivost a kvalita analytického vyšetření. A to vše zvládne jen z malého objemu vzorku krve, což je velmi důležité u dětí a seniorů, protože k vyšetření není potřeba 50 mililitrů krve, ale jen tisícinu. Tento laboratorní přístroj je nejrychlejší na trhu, provede až 450 testů za hodinu, a pacienti tak nemusí čekat na výsledky hodinu a půl, ale jen 20 minut.

V letošním roce byly zahájeny dva nové výzkumné projekty. První z nich je prováděn na Stomatologické klinice, kde odborníci u pacientů s kvasinkovým onemocněním ústní sliznice zjišťují výskyt zhoubných nádorů pomocí vyšetření a opakovaného dlouhodobého sledování velkého počtu nádorových markerů v krvi. Podařilo se tak ve skupině 200 osob zjistit 22 nádorů ústní dutiny a 34 mimoústních nádorových onemocnění. Druhý výzkum je prováděn na Dětské klinice, jehož cílem je poznat příčinu zápalu plic u dětí, zda se jedná o virový nebo bakteriální původ. „Toto odlišení je důležité, protože každý původ nemoci má svoji typickou léčbu. K rozlišení je využíváno sonografické vyšetření plic a vyšetření parametrů v krvi dětských pacientů,“ popisuje výzkumné novinky profesor Topolčan.

FN Plzeň se také dlouhodobě zaměřuje na problematiku vitaminu D, jelikož se ví, že ho lidé mají nedostatek a přitom jeho správná hladina je pro naše tělo a imunitu zásadní. Na jaře proběhla v nemocnici preventivní akce „Déčkový březen“, které se zúčastnilo přes 2000 zájemců a jen 40 % z nich mělo normální hodnotu. Naopak 13 % testovaných zájemců mělo kritický nedostatek vitaminu D. „Pro velký zájem o změření hladiny vitaminu D z řad veřejnosti jsme se rozhodli, že na přelomu ledna a února pozveme ty účastníky, kteří měli na jaře kritický nedostatek tohoto vitaminu na přeměření,“ vysvětluje Topolčan.

 

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT