Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Žádné testy ani očkování! Do Chorvatska od 18. června bez omezení!

18.06.2021 17:15

Od 18. června se mění podmínky pro vstup do Chorvatska. Do Chorvatska pustí české občany s platným cestovním dokladem, nikdo se nebude muset prokazovat očkováním ani testy.

CG0A0541

Do Chorvatska mohou občané ČR od 18. června 2021 vstupovat na základě platného cestovního dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas) bez dalších náležitostí.

"Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zařadilo Česko na seznam zelených zemí tzn. zemí s nízkou mírou rizika nákazy COVID-19. V souladu s přijatým rozhodnutím štábu civilní ochrany se proto mění podmínky vstupu českých občanů na území Chorvatska. Od 18. 6. 2021 mohou tedy čeští občané vstupovat do Chorvatska za stejných podmínek jako před vypuknutím nemoci COVID-19," informuje ministerstvo zahraničí ČR.

Při vstupu do Chorvatska se nevyplňuje ani žádný příjezdový formulář.

Podmínky na místě

  • povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m,
  • zákaz prodeje alkoholu od 23 hodiny do 6 hodiny,
  • zákaz konzumace potravin v kinech.
  • V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy.

 

Postup při nákaze covidem

Cizinec s prokázanou nákazou COVID-19, jehož zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci a domácí host s prokázanou nákazou, který nemá možnost domácí samoizolace, bude umístěn do určeného zařízení, které za tímto účelem zřídí místní samospráva. V různých případech může jít o upravené ubytovací kapacity, apartmány, mobilní domy, apod. V těchto zařízeních přebírá lékařskou péči určený lékař a epidemiolog. Do stejného zařízení budou umístěni i všichni, kdo přišli s nakažených do styku a nemají možnost samoizolace.

Cizinci s prokázanou nákazou COVID-19 včetně osob, které s nimi přišly do styku, mohou i před vypršením doby samoizolace uskutečnit návrat do domovského státu. Mohou tak ale učinit pouze po konzultaci s příslušnými zdravotnickými orgány domovského státu a v souladu s mezinárodními zdravotnickými předpisy (IHR) a zároveň při specifikaci způsobu a financování jejich transportu.

ilustrační foto

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT