QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo záměr převzít a provozovat sušickou nemocnici

03.04.2023 13:21

Zastupitelstvo Plzeňského kraje v pondělí 3. dubna na svém zasedání projednalo a schválilo záměr provozování nemocnice v Sušici za určitých podmínek. Nemocnice v Sušici se dlouhodobě potýká s problémy. Plzeňský kraj nabízí pomoc.

sušická nemocnice

Dnes se zastupitelé shodli na schválení převzetí a provozování sušické nemocnice. Schválený záměr má však několik podmínek: město Sušice převede, neboli daruje, bezúplatně na Plzeňský kraj movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví města Sušice, ve kterém je provozována nemocnice za účelem provozování zdravotnického zařízení. Druhou podmínkou je, že by v případě, že by bylo ukončeno provozování zdravotnického zařízení ve smyslu poskytování zdravotních služeb, bude movitý i nemovitý majetek bezúplatně převeden či darován zpět městu Sušice.

Podmínky musí ještě projednat a schválit protistrana. „V případě že záměr kraje zastupitelstvo města Sušice schválí, budou následovat další kroky pro jeho uskutečnění. Bude proveden personální, ekonomický, provozní a výkonnostní audit a budou provedeny znalecké posudky movitého a nemovitého majetku,“ naznačil další kroky k provedení bezúplatného převodu nemocnice v Sušici hejtman Rudolf Špoták a zdůraznil: „Schválením záměru dávají obě samosprávy na vědomí občanům vůli se touto cestou vydat.“

Po schválení záměru kraje sušickými zastupiteli by tak byl podle hejtmana Rudolfa Špotáka vytvořen pracovní orgán složený ze zástupců PK, zástupců Nemocnice PK a. s., kam by nemocnice měla patřit, zástupců města Sušice a nemocnice Sušice, a po provedených auditech by mělo dojít ke stanovení zdravotní péče, kterou by byl Plzeňský kraj připraven v nemocnici poskytovat.

„V tuto chvíli garantovat a definovat rozsah poskytovaných zdravotních služeb skutečně nelze, neboť pouze víme, že tam není žádná akutní péče, je tam pouze péče následná, ambulance a rehabilitace. Žádné jiné podrobnější podklady ani o personálním stavu k dispozici nemáme,“ doplnil náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Hais. „Zásadní proto nyní je, jak o záměru kraje Zastupitelstvo města Sušice rozhodne,“ zopakoval s tím, že provozování nemocnice Plzeňským krajem po provedení navrhovaného bezúplatného převodu kraj předpokládá nejdříve od 1. 1. 2024.

„V případě, že v zastupitelstvu města Sušice záměr kraje na bezúplatný převod neprojde, sedneme si opět k jednacímu stolu a budeme se bavit o tom, co dál,“ uzavřel hejtman Rudolf Špoták.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy