Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Značky KLASA a Regionální potravina nelžou. Potvrdily to testy SZPI

20.01.2018 16:28

Kvalita potravin se značkami KLASA a Regionální potravina je bez problémů. Testy SZPI ukázaly, že právě u takto označených potravin si mohou být zákazníci jistí dobrou volblou.

street festival depo (1)

Výsledky pravidelné kontrolní akce zaměřené na potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální potravina opět potvrdily jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin, u ostatních kategorií inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků.

V roce 2017 inspektoři SZPI hodnotili celkem 173 potravin oceněných národní značkou kvality KLASA, pouze 2 výrobky nevyhověly v některém z hodnocených parametrů. Jednalo se o jakostní parametr chuť a značení. U potravin označených značkou Regionální potravina se hodnotilo 55 šarží. Nevyhověl jediný vzorek a to v parametru jakost. Laboratorní rozbor u žádného z odebraných vzorků nepotvrdil porušení bezpečnostních požadavků.

"Tyto potraviny musejí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání značky kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny a tak dále," říká mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Inspektoři SZPI každoročně kontrolují potraviny oceněné značkou kvality už 15 let a výsledky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodnocených produktů.

FOTO: Andrea Motlíková - ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA  JSA příslušenství