QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Úspěch pro ZČU. Jednota českých matematiků a fyziků ocenila tři vědce z univerzity

17.01.2023 11:09

Profesor Pavel Drábek z katedry matematiky, absolventka téže katedry Hana Horníková a absolvent katedry mechaniky Jan Rendl získali prestižní odborná ocenění od Jednoty českých matematiků a fyziků.

FAV ZČU ilustrační_ZČU

Fakultu aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v posledních týdnech zviditelnili tři vědci z řad univerzity. Od Jednoty českých matematiků a fyziků získali významná odborná ocenění za přínos vědě nebo za úspěchy v soutěži, která má podpořit a motivovat budoucí vědce a vědkyně.

Medailonky oceněných vědců:

Profesor Pavel Drábek je významnou osobností katedry matematiky FAV a za svůj přínos pro rozvoj matematiky získal Oborovou matematickou medaili Jednoty českých matematiků a fyziků za rok 2022.

S více než 200 publikacemi patří Pavel Drábek k nejuznávanějším současným českým matematikům, o čemž svědčí i jeho mnohá další ocenění, mj. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2009). Od roku 2003 je členem Učené společnosti České republiky.

Oborové matematické medaile si prof. Pavel Drábek považuje. „Nejenom proto, že jde o ocenění a uznání mé dlouholeté práce v matematice. Jde také o ocenění práce mých spoluautorů, z nichž nemálo bylo a je z katedry matematiky FAV a převážná většina z nich pak byli moji studenti doktorského studia, případně jejich žáci,“ říká prof. Pavel Drábek.

Hana Horníková, absolventka doktorského studijního programu Aplikovaná matematika a dnes už zaměstnankyně FAV, zvítězila v soutěži disertačních prací o Cenu prof. Babušky.

Uspěla s prací na téma Předpodmínění lineárních soustav získaných diskretizací Navierových-Stokesových rovnic pomocí isogeometrické analýzy. Práce vychází ze zaměření několika výzkumných projektů týmu Bohumíra Bastla z FAV, na jejichž řešení se autorka podílela či dosud podílí. Výzkumný tým vyvíjí například metodu pro automatickou optimalizaci tvaru lopatek vodní turbíny tak, aby se maximalizovala její účinnost a zlepšily se i další vlastnosti.

Jan Rendl, absolvent doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika v oboru Aplikovaná mechanika, získal v soutěži o Cenu prof. Babušky druhé místo. Také on je dnes už vědecko-výzkumným pracovníkem FAV, pracuje na katedře mechaniky. V oceněné disertační práci na téma Nelineární dynamika rotujících soustav s kluznými ložisky se zaměřil na matematické modelování rotorových systémů s kluznými ložisky a detailní vyšetřování vlivu jednotlivých typů ložisek a jejich vlastností na výsledné chování rotorového systému.

Práce Jana Rendla už našla využití v praxi. „Při psaní vznikl software, pomocí kterého je možné analyzovat různé typy radiálních kluzných ložisek a detailně zkoumat chování rychloběžných rotorových systémů. V současnosti je tento nástroj využívaný týmem výzkumníků z katedry mechaniky v projektu TAČR, který je zaměřený na zvýšení spolehlivosti provozu turbosoustrojí jaderné elektrárny Temelín. Poznatky a závěry z disertační práce jsou dále využívány nejen v projektech Grantové agentury ČR zaměřených na výzkum hydrodynamického mazání, ale i ve spolupráci s komerčními partnery, jako je např. výrobce ložisek GTW Bearings,“ popisuje.

Foto ZČU

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi