QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Česko-německý projekt nabídne nové expozice v seismické observatoři

17.02.2023 15:42

Geofyzikální ústav Akademie věd jako veřejná výzkumná instituce s dlouhou tradicí a mezinárodním renomé provozuje nedaleko Kašperských Hor v údolí Zlatého potoka od 60. let minulého století seismickou observatoř.

projekt

Účelem observatoře je nepřetržité měření pohybu zemského povrchu způsobené seismickými vlnami, vyvolanými při zemětřeseních po celém světě. Citlivé přístroje jsou umístěny hluboko ve skalním masívu ve štole Kristýna; díky tomu patří observatoř k nejcitlivějším na světě.

Vzhledem k rostoucímu zájmu veřejnosti o dění v přírodě, a ve snaze posílit povědomí veřejnosti o fungování naší planety, včetně příčin ničivých zemětřesení, se pracovníci ústavu rozhodli zkvalitnit zázemí observatoře a rozšířit její edukační možnosti. Využili k tomu zkušenosti jak domácích partnerů (Muzeum Šumavy, Český svaz ochránců přírody Rejštejn – Geopark Královská Šumava, Správa NP Šumava), tak partnerů v sousedním Bavorsku (Granit Zentrum Hauzenberg, Volks Hoch Schule Regen) a možnost významného spolufinancování záměru z prostředků EU a připravili projekt, který se v těchto měsících realizuje a veřejnosti budou jeho výsledky k dispozici od jara 2023.

Projekt

Prezentace hornictví a moderního výzkumu horninového prostředí v oblasti Šumavy a Bavorského lesa je příkladem přeshraniční česko-bavorské spolupráce. Cílem projektu je jednak úzce propojit výše uvedené partnery z obou stran hranice, které spojuje zájem o zdejší unikátní přírodní oblast a jejichž zaměření se částečně překrývá, jednak rozšířit nabídku poznávacích tras a edukačních center návštěvníkům Šumavy a Bavorského lesa.

Projekt nabídne

- nové expozice v nově opravených pavilonech seismické observatoře;

- nové návštěvnické programy v seismické observatoři, ve štole Kristýna a v jejím okolí v bývalém středověkém areálu těžby zlata;

- doprovod návštěvnických programů zajistí nově vyškolení průvodci;

- nový návštěvnický program v Granitzentrum Hauzenberg v Bavorsku;

- nové populárně naučné publikace a audiovizuální programy.

Návštěvnické zařízení v seismické observatoři a štola Kristýna se stanou trvalou součástí nabídky turistických cílů Šumavy a Bavorského lesa a přispějí k informovanosti veřejnosti o tomto pohoří a o méně známých výzkumných aktivitách, které zde probíhají.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Blik blik depo
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠODA Plus 3x