QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

AKTUÁLNĚ: Rada Plzeňského kraje se vyjádřila k nemocnici v Sušici

20.03.2023 11:47

Nemocnice v Sušici se dlouhodobě potýká s problémy. Od února nefunguje kvůli nedostatku lékařů další oddělení - lůžková interna. Plzeňský kraj se dnes opět vyjádřil k situaci kolem dění v nemocnici v Sušici.

sušická nemocnice

Rada Plzeňského kraje projednala a odsouhlasila záměr provozování nemocnice v Sušici, a to za dvou následujících podmínek. „První je, že město Sušice převede, neboli daruje, bezúplatně na Plzeňský kraj movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví města Sušice, ve kterém je provozována nemocnice za účelem provozování zdravotnického zařízení, to jest poskytování zdravotních služeb. Druhou podmínkou je, že by v případě že by bylo ukončeno provozování zdravotnického zařízení ve smyslu poskytování zdravotních služeb, bude movitý i nemovitý majetek bezúplatně převeden či darován zpět městu Sušice,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Rozhodnutí Rady předcházela jednání a závěry pracovní skupiny, která byla založena za účelem projednání podmínek případného začlenění sušické nemocnice do skupiny Nemocnice Plzeňského kraje. Její členové se shodli, že převzetí a provozování sušické nemocnice by pro Plzeňský kraj bylo možné pouze za podmínky, že město Sušice převede bezúplatně na Plzeňský kraj movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví města Sušice.

„S tímto závěrem pracovní skupiny byli také 13. března seznámeni zástupci města Sušice, kteří členům pracovní skupiny sdělili, že bude tento závěr předložen k projednání na nejbližším zasedání Rady města Sušice,“ dodal náměstek Pavel Hais. Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který je předsedou pracovní skupiny, zástupcům města Sušice přislíbil, že tento návrh projedná také Zastupitelstvo Plzeňského kraje, a to již na svém nejbližším zasedání dne 3. 4. 2023.

„V případě že zastupitelstva města Sušice a Plzeňského kraje záměr bezúplatného převodu na Plzeňský kraj schválí, budou následovat další kroky pro uskutečnění tohoto záměru. Bude proveden personální, ekonomický, provozní a výkonnostní audit a budou provedeny znalecké posudky movitého a nemovitého majetku,“ naznačil další kroky k provedení bezúplatného převodu nemocnice v Sušici hejtman Rudolf Špoták s tím, že provozování nemocnice Plzeňským krajem se předpokládá nejdříve od 1. 1. 2024. Závěrem dodal, že v tuto chvíli Plzeňský kraj není schopen garantovat a definovat rozsah poskytovaných zdravotních služeb.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24