Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

16.06.2024 14:15

Tragická nehoda zastavila provoz na dálnici, na D5 zemřel motorkář

Nehoda se stala dopoledne u Loděnice ne Berounsku ve směru na Prahu

Byla podepsána důležitá dohoda, týkající se péče o orchideový a ptačí ráj v nivě Nemanického potoka

22.05.2023 11:19

Jde o první komplexní dohodu, která upravuje zemědělské hospodaření v chráněných územích ve správě AOPK ČR. Přinášíme podrobnosti.

Dohoda_podpis_hlinkova_aktHP
Dohoda_podpis_hlinkova_aktHPkoseni_Nemanice_Marketa_Kasparova_akt_uvnitrprstnatec pleťový_Marketa kašparova_akt_uvnitrtuzebnikove lado v Nive Nemanickeho potoka_Katerina Markova_aktHP

V půlce května došlo k podepsání důležité dohody, která se týká orchidejového a ptačího ráje v nivě Nemanického potoka na Domažlicku. O toto výjimečné území budou pečovat ochránci přírody společně s vlastníkem pozemků. Vlastník podpisem stvrdil dobrovolné dodržování konkrétních zemědělských postupů a Agentura ochrany přírody a krajiny se zavázala k finanční podpoře některých managementových opatření.

Niva Nemanického potoka je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a leží v I. a II. zóně chráněné krajinné oblasti Český les. Jedná se o témšř 700 hektarů rašelinišť, luk, mokřadů, rákosin a lad protkaných meandrujícími potoky a lužními lesy. Patří mezi nejcennější oblast v Plzeňském kraji.

„Dříve zde stávalo několik obcí a místní lidé své louky pravidelně obhospodařovali. Snažíme se na jejich extenzivní hospodaření navázat, abychom pomohli uchovat a rozvíjet toto výjimečné přírodní prostředí,“ říká většinový vlastník pozemků Štěpán Bečvář.

Na tomto přírodním ostrově v zemědělské krajině můžete vidět rostliny a živočichy, které jinde kvůli intenzivnímu hospodaření nenajdete.  Nově uzavřená dohoda specifikuje a popisuje způsoby péče o území, ve kterém rostou chráněné druhy, jako například prstnatec májový, vachta trojlistá, ostřice blešní a prstnatec pleťový.

„Niva Nemanického potoka je domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů s rozdílnými nároky. Některá místa proto potřebují pravidelné obhospodařování, některá je třeba naopak ponechat téměř bez zásahu. Dohoda jen oficiálně ukotvila dlouhodobou výbornou spolupráci. Již více než deset let společně zachováváme pestrost zdejší krajiny, pečujeme o vodní režim a podporujeme výskyt vzácných druhů,“ doplňuje Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Dohodu o způsobu hospodaření a péči o evropsky významnou lokalitu Niva Nemanického potoka podepsali v Plzni ve středu 17. května ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc a většinový vlastník pozemků Štěpán Bečvář. „Veřejnoprávních dohod s různými vlastníky, kteří mohou získat na péči o chráněné území finance, jsme loni po celé České republice uzavřeli kolem tisícovky. Tato dohoda je však výjimečná zejména v tom, že obsahuje i dobrovolný závazek hospodáře. Takového přístupu si opravdu ceníme, ochrana přírody se totiž neobejde bez lidí, kteří v krajině hospodaří,“ okomentoval podpis dohody František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Foto: Daniela Hlinková, Markéta Kašparová, Kateřina Marková

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte