Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Čtyřka spustila zajímavou novinku. Obyvatelé mají k dispozici více informací o investičních akcích

12.04.2024 8:59

Vedení Čtyřky rozhodlo, že najde způsob, jak zveřejňovat co nejpřehledněji důležité informace týkající se investičních akcí.

investice MO4

Obyvatelé Čtyřky se čím dál více zajímají o dění ve svém obvodě a stále více se zapojují do nejrůznějších forem participace, tedy do spolurozhodování o svém okolí. Klíčem k participaci je dostatek informací. Proto se vedení Čtyřky rozhodlo, že najde způsob, jak zveřejňovat co nejpřehledněji další důležité informace, a to informace týkající se investičních akcí.

Informace o investičních akcích městského obvodu Plzeň 4 je tak nově možné nalézt na webu úřadu v interaktivní aplikaci.

Na webových stránkách úřadu lze najít často hledané odkazy, kde je umístěno tlačítko projekty a výstavba. Pomocí tohoto tlačítka se pak lidé dostanou k mapě investičních akcí ÚMO Plzeň 4. Použít je možné také odkaz: https://agp.plzen.eu/app/investice-umo4/ – zde je interaktivní mapa se zakreslenými body, které ukazují jednotlivé investice. Po rozkliknutí konkrétního bodu se otevřou dostupné informace.

U každé investice je adresa, datum realizace či v jakém stavu daná investice je. Nechybí popis, jméno zhotovitele nebo autora studie, fotografie a předpokládaná výše investice. V případě již zrealizovaného projektu je zde uvedena konečná cena.

V přehledu investic jsou nově zrealizované a rozpracované projekty, a to z mnoha oblastí, například z oblasti dopravní infrastruktury, veřejného prostranství, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit nebo z oblasti investic do budov.

Údaje budou průběžně aktualizovány. „Využili jsme už fungující datovou architekturu, kterou jsme si upravili pro naše potřeby. Jde o magistrátní systém, který shromažďuje data o investicích, a my jej upravený pro naše účely nyní nabízíme občanům, aby měli přehled o jednotlivých stavbách a rekonstrukcích obvodu,“ popisuje místostarosta Čtyřky Jan Kakeš.

„Naším dlouhodobým cílem je zvyšování transparentnosti našeho úřadu. Již v minulosti jsme přistoupili ke zveřejňování zápisů a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva. Nyní pokračujeme zveřejněním investic,“ říká starosta Čtyřky Tomáš Soukup. „Každý občan obvodu si může prohlédnout, na jakých projektech pracujeme a na jaké investice využíváme veřejné prostředky. Zároveň jde také o nástroj, který nám umožňuje zefektivnění činnosti úřadu,“ dodává starosta Soukup.

Informace o investičních akcích především také pomohou k prohlubování participace. „My cíleně podporujeme zapojení občanů, a toto je právě další z řady možných způsobů, jak se mohou obyvatelé zapojit. Lidé budou o našich investičních akcích podrobně informováni, a hlavně dostanou informace včas a mohou se na nás samozřejmě obrátit s nápady a věcnými připomínkami,“ vysvětluje Jan Kakeš.

Foto ilustrační MO4

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT