Do čeho se bude v Plzni v roce 2024 investovat? Radnice zveřejnila návrh na rozpočet

06.12.2023 11:05

Jako vysoce proinvestiční a zaměřený na řadu zásadních projektů je postaven návrh rozpočtu Plzně na rok 2024.

červen 2018 (1109)

Návrh počítá s příjmy ve výši 8,2 miliardy korun a s výdaji 10,4 miliardy korun, přičemž saldo město pokryje prostředky ze svých fondů. Jen v oblasti investiční výstavby má Plzeň na rok 2024 a ve výhledech na léta 2025 až 2027 připraveno v úhrnu 8,5 miliardy korun.

Mezi nejvýznamnější připravované projekty patří rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, stavba parkovacího domu Světovar, stavba východní tribuny Atletického stadionu ve Skvrňanech i haly pro míčové sporty na Borských polích, stavba vývařovny pro městský ústav sociálních služeb, rekonstrukce DEPO2015, rekonstrukce Klatovské 19, rekonstrukce Pekla a další.

Návrh rozpočtu už odsouhlasila Rada města Plzně, zastupitelé o něm rozhodnou 14. prosince 2023.

„Dnešní doba je velmi složitá, a to nejen pro občany, ale i pro města a obce. Úlohou veřejných rozpočtů v době krize je stabilizace trhu, my jsme se v Plzni vydali cestou vysoce proinvestičního rozpočtu. Pokračujeme v plnění programového prohlášení a zlepšování kvality života v našem městě. Máme připravenou řadu krásných projektů, ať už větších nebo menších. Doufám, že všechny udělají Plzeňanům radost,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký. U projektů a požadavků, jež se do návrhu nevešly, předpokládá, že na ně město přispěje z přebytku rozpočtu, kdy by k tzv. porcování medvěda mělo dojít příští rok na jaře.

Co se týká příjmů města pro rok 2024, významné částky jsou tvořeny zejména z příjmu z cizích daní (6620,0 mil. Kč), příjmů z pronájmu městského majetku (291,4 mil. Kč), z přijatých transferů (251,0 mil. Kč), do nichž vyjma pravidelného příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu spadá například příjem z dotace na projekt 4. ZŠ rekonstrukce střech – zelené střechy ve výši 32,6 mil. Kč, z ostatních daní, poplatků a odvodů (202,4 mil. Kč) a z příjmů z úroků (150,7 mil. Kč).

Co se týká výdajů města Plzně pro rok 2024, mezi významné provozní výdaje patří: běžné výdaje určené na chod města a městské policie ve výši 1796,6 mil. Kč, běžné výdaje spojené se správou městského majetku ve výši 1430,7 mil. Kč, provozní příspěvky určené vlastním příspěvkovým organizacím, jako jsou Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň, Knihovna města Plzně, základní školy a další, ve výši 1434,6 mil. Kč, provozní transfer PMDP a. s. ve výši 1381,3 mil. Kč, provozní transfery jiným organizacím – zejména neziskovým a podobným – ve výši 292,0 mil. Kč. U kapitálových výdajů města Plzně je určeno 3423,3 mil. Kč na stavební investice, přičemž 1877,6 mil. Kč tvoří finanční prostředky převedené z roku 2023 do roku 2024 na nedokončené investice.

Mezi nejvýznamnější připravované projekty v Plzni bude patřit:

 • stavba Haly pro míčové sporty na Borských polích – celkové náklady 450,0 mil. Kč
 • stavba Centrálního stravovacího provozu a denního stacionáře Městského ústavu sociálních služeb – celkové náklady 271,0 mil. Kč
 • zahájení rekonstrukce DEPO2015 – celkové náklady 250,9 mil. Kč
 • spuštění akce Kanalizace a vodovod Malesice – vyblokování částky 350,0 mil. Kč
 • blokace na kofinancování akce „Dělnický dům Peklo – sanace společenského sálu“ ve výši 500,0 milionů korun
 • rekonstrukce tramvajové trati Koterovská – celkové náklady 350,4 mil. Kč
 • Vodárenský soubor Litice – celkové náklady 223,5 mil. Kč
 • Parkovací dům Světovar – celkové náklady 399,0 mil. Kč
 • 13. ZŠ – přístavba a nástavba školy – celkové náklady 102,7 mil. Kč
 • stavba východní tribuny – Atletický stadion Skvrňany – celkem 190,0 mil. Kč
 • blokace na kofinancování akce „Rekonstrukce Klatovská 19“ – 160,0 mil. Kč

Do rozpočtu město zařadilo ale i menší a finančně méně náročné záměry, mezi nimi například zřízení městského holubníku, jehož cílem bude snížit počet holubů po městě. V návrhu jsou také třeba prostředky na projektovou přípravu rekonstrukce fontány Corso v Kopeckého sadech, jejíž zastaralá technologie už neumožňuje, aby fontána hrála. Po obnově audia bude mít Plzeň svoji hrající fontánu.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy