Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

29.05.2024 20:44

Vážná dopravní nehoda u obce Holovousy na severním Plzeňsku

Na místo letěl vrtulník! Zasahují všechny složky IZS

GIGAFACTORY: Jak má vypadat zmenšená podoba podnikatelského parku v Líních?

26.05.2023 19:17

Stavba gigafactory na letišti v Líních ještě není definitivně vyřešena, po veřejných slyšeních s občany ale stát a investor představil menší podobu plánovaného parku. "Další provoz letiště nemá z pohledu státu perspektivu,” říká mimo jiné koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.

Protest Gigafactory21

Před časem proběhla veřejná slyšení v obcích kolem letiště Líně, kde by se měla stavět gigafactory, tedy továrna na výrobu bateriových článků pro elektromobily. Záměr podnikatelského parku na letišti v Líních vysvětlovali na setkáních občanům zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest, kteří zónu připravují.

Výstavba vzbuzuje od počátku velké vášně, zaniknout má totiž letiště, obyvatele okolních měst a obcí pak trápí další aspekty jako jsou příliv agenturních zaměstnanců, zvýšení dopravního provozu apod. Lidé se také od počátku bouří kvůli zániku letiště.

„Klíčovou informací, kterou jsme na veřejných slyšeních občanům představili, je zmenšení zóny z původních 700 hektarů, tak jak to dovolují aktuálně platné zásady územního rozvoje, na nově dojednaných 280 hektarů. Druhou velkou změnou projektu je výraznější oddálení areálu podnikatelského parku od obytné zástavby v přilehlých obcích, včetně izolačních zelených pásů. Součástí dohody je také snížení počtu zaměstnanců v areálu z původně projektovaných 50 tisíc na maximálně pět tisíc pracovníků pro celý areál,” komentoval výsledky první série jednání generální ředitel agentury CzechInvest Petr Očko.

Jasné je, že v případě výstavby bude zrušeno letiště a letištní dráha. Ta je nyní využívána civilními letci, zároveň má statut záložního letiště pro Armádu ČR. „Zachování letiště současně s gigafactory není z bezpečnostních ani z prostorových důvodů možné. Stav letiště je ostatně dlouhodobě nevyhovující, takže se už delší dobu s koncem civilního letectví na letišti Líně počítá i bez ohledu na nynější přípravy podnikatelského parku. Nájemce letiště dlouhodobě neplatí nájem a stát s ním vede soudní spor. Další provoz letiště proto nemá z pohledu státu perspektivu. To neznamená, že by nám byl osud místních letců lhostejný. Proto z pověření vlády v CzechInvestu hledáme pro letiště náhradní umístění. Jsme také připraveni pomoci zdejším firmám, které v areálu letiště působí. Jeden z podnětů, které jsme si z veřejných slyšení odnesli, je vytvoření prostoru pro místní podnikatele v rámci podnikatelského parku vedle gigafactory,” doplnil David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.

CzechInvest dále slibuje, že tranzitní provoz by neměl zatěžovat okolní obce, protože většina dopravy materiálů i zaměstnanců by měla probíhat po modernizované železniční trati z Plzně. „Tranzitní doprava skrz obce v okolí by ve výsledku měla být menší než dnes. V souvislosti se záměrem se urychlí plánovaná výstavba nové trasy silnice I/26 a obchvatu II/180. Společně s novým přímým napojením na dálnici D5 by tedy doprava měla být odbavena převážně nadřazenou komunikační sítí,” vysvětlil David Petr.

Dopravní zátěž by ale občany čekala v době výstavby parku. Pro ně se počítá s využitím staveništního sjezdu z dálnice na sever od Nové Vsi. Ten bude ale jen dočasný na období přibližně tří let mezi roky 2024 a 2027. „Po dokončení stavby dojde k zaslepení cesty a rekultivaci prostoru s vytvořením lepšího volnočasového zázemí a kompletním vyloučením automobilové dopravy,”uvedl Petr s tím, že kolem trasy budou umístěny dočasné protihlukové stěny.

Lidé z okolí se obávají přílivu zejména agenturních pracovníků nebo nekvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. „Naprostá většina pozic bude obsazena kvalifikovanými pracovníky v profesích, jako jsou IT mechatronici, průmysloví logistici, seřizovači nebo servisní technici. V gigafactory jde o typ výroby s velkou přidanou hodnotou, proto musejí pracovníci získat rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti v rámci speciálních školení, která navazují na odborné vzdělání. Takové zaškolení se vyplatí poskytnout pouze vlastním zaměstnancům, s využíváním agenturních zaměstnanců se proto nepočítá,” vysvětluje Michal Kadera, vedoucí oddělení vnějších vztahů ve Škoda Auto, která je součástí koncernu Volkswagen.

Vedení automobilky se domnívá, že lidé se na západ Čech přestěhují. "Část zaměstnanců továrny se bude rekrutovat ze stávajících zaměstnanců výrobních závodů společnosti Škoda Auto, kteří se do Plzeňského kraje přestěhují ze středních a východních Čech. Další pracovníci by měli být nalezeni přímo v regionu. Jejich nábor má být rozložen do několika let, tak jak bude postupně nabíhat provoz závodu. V letech 2028 až 2033 by bylo potřebné přijmout v průměru přibližně 100 zaměstnanců ročně."

Na setkání s veřejností zazněla řada příslibů týkajících se dopravy a dalších kompenzačních opatření, případně nových benefitů pro obce. Jaké jsou záruky, že stát tyto sliby splní? „V uplynulých týdnech a dnech jsme starostům dotčených obcí představili náš návrh záruk, kterými bychom garantovali dojednané body formou smlouvy mezi obcemi a státem. Věříme, že výsledkem bude smluvně zakotvené memorandum odrážející jasnou dohodu o podobě a podmínkách fungování parku pro gigafactory,” vysvětlil generální ředitel Očko.

V Nové Vsi se pak lidé ptali na místní referendum, které až do září roku 2024 brání vedení obce spolupracovat na přípravě parku. „Referendum samozřejmě plně respektujeme. Věříme ale, že když představíme všechny vstřícné kroky a také potřebné záruky, nakonec v diskusi o budoucí podobě celého území dosáhneme všestranně přijatelné dohody. Referendum se konalo v době, kdy lidé nebyli ze strany státu a investora ještě dostatečně informováni a žádná jednání neprobíhala. Dnes je situace o poznání jiná,” vysvětlil Petr Očko s tím, že vyjednávání se starosty i místními spolky jsou i nadále v plném proudu.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA  JSA příslušenství