Hledá se nejlepší návrh na revitalizaci plzeňského náměstí. Zastupitelé schválili soutěžní podmínky

21.06.2024 13:48

Zastupitelé Plzně schválili na svém červnovém zasedání soutěžní podmínky otevřené architektonické soutěže o návrh řešení náměstí Republiky. Hlavním záměrem města je zrevitalizovat a upravit zejména obvodové profily náměstí včetně Dřevěné ulice.

červen 2018 (1092)

Celé náměstí Republiky v Plzni má být přívětivější zejména pro pěší a cyklisty. Úprava by měla vytvořit nové prostory pro předzahrádky, zlepšit plynulost MHD a zároveň zachovat podmínky pro konání tradičních kulturních akcí a trhů. Soutěžní návrhy prověří možné umístění zeleně zejména v kontextu památkové péče.

Hlavním záměrem města je zrevitalizovat a upravit zejména obvodové profily náměstí včetně Dřevěné ulice, a tím zlepšit vztah mezi již dokončenou centrální plochou náměstí a okolní zástavbou. Zároveň má být prostor doplněn mobiliářem a vybavením pro občany, a to včetně zeleně.

Zastupitelé Plzně schválili na svém červnovém zasedání soutěžní podmínky otevřené architektonické soutěže o návrh řešení náměstí Republiky.

„Podmínky projednala soutěžní porota a zaslány byly také České komoře architektů k vydání potvrzení regulérnosti. Soutěž bude vyhlášena v nejbližších dnech a porota by se soutěžními návrhy měla zabývat v druhé polovině října. Následně budou zastupitelům předloženy výsledky a doporučení poroty. Předpokládané investiční náklady na realizaci jsou odhadovány na 100 milionů korun bez DPH. Předpokládá se, že realizace bude probíhat po etapách,“ přiblížil postup technický náměstek primátora Pavel Bosák.

Soutěžní porotu, která bude návrhy posuzovat, tvoří řada renomovaných odborníků nejen z oblasti architektury a urbanismu. Nechybí mezi nimi profesor Jan Jehlík, který v současné době vede Ústav urbanismu na Fakultě architektury ČVUT a který se dlouhodobě věnuje řešení městských center. Dále docent Radek Kolařík, architekt Jaroslav Wertig a architekt David Mateásko, kteří působí nejen na akademické půdě, ale mají za sebou také řadu vlastních oceňovaných projektů v této oblasti.

V porotě zasedají také zástupci krajinářské architektury Štěpán Špoula a Milan Svoboda, jejichž doménou je řešení veřejného prostoru.

Město Plzeň bude v porotě zastupovat 1. náměstek primátora Pavel Bosák, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar a zástupci Technického úřadu Magistrátu města Plzně.

„Od soutěže očekáváme i to, že navrhne nový režim dopravy na náměstí, které by nemělo sloužit tak jako dosud, tedy v podstatě jako velký kruhový objezd. Cílem je prostor zklidnit a omezit zde projíždění i parkování aut, nabízí se to především na západní straně náměstí, kde nové pěší zóny navážou na ty stávající ve Smetanově a Riegrově ulici,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Porota přizvala také řadu odborných poradců z oblasti památkové péče, dopravy, oblasti hospodaření s dešťovou vodou, pořadatelů kulturních akcí a mimo jiné také plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba.

„Chceme, aby se náměstí Republiky stalo přívětivějším místem a pevně věřím, že se nám ho podaří také ozelenit. Osobně mám velkou radost ze složení odborné poroty, ve které usednou velká jména a skutečné kapacity v oboru. Nemám proto sebemenších pochyb, že zvítězí ten nejlepší návrh, který potěší jak odbornou veřejnost, tak samotné Plzeňany,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

Architektonická soutěž je transparentní formou, ve které odevzdává soutěžní návrh neomezené množství účastníků, pokud splní požadované kvalifikační předpoklady. Vyhlašovatelem soutěže a zadavatelem zakázky bude město Plzeň prostřednictvím svého odboru investic. Organizátorem soutěže bude Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

Kompletní soutěžní podmínky budou po oficiálním vyhlášení soutěže uveřejněny na profilu zadavatele a informace bude zveřejněna na webu města Plzně, ÚKRMP a ČKA.

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380_
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy