Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Jak šel čas s Městským okruhem Plzeň. Přinášíme zajímavosti

17.02.2023 15:10

Blíží se slavnostní otevření stavby Západního okruhu v Plzni. Přinášíme zajímavosti, které jste o Městském okruhu možná nevěděli.

Obchvat PR článek QAP (1)

Propojení největšího městského sídliště na Severním předměstí s průmyslovou zónou na Borských polích se slavnostně otevře v neděli 19. února. Akce se bude konat od 12 do 14 hodin. Slavnostní akt se odehraje hned při nájezdu na Západní okruh za kruhovým objezdem u Globusu na Lochotíně. O akci jsme psali zde.

Veřejnost se poprvé projede po nové silnici 20. února 2023, kdy bude celá stavba převedena do předčasného užívání, které potrvá jeden rok, a poté bude stavba zkolaudována.

 • Městský (západní) okruh, II. etapa - úsek Křimická – Karlovarská navazuje na již zprovozněnou I. etapu západního okruhu, úsek Domažlická – Chebská, která byla zprovozněna v září roku 2014.
 • Délka úseku II.etapy je 3,3 km, jeho součástí je estakáda přes celé inundační území řeky Mže v délce 1,2 km.

Jak šel čas:

 • Veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací byla vypsána s předpokládanou hodnotou 1,713 mld. Kč (bez DPH) a termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Ukončení stavebních prací bylo stanoveno do 17. 2. 2023.
 • Dne 17. 4. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo s cenou 1.791.832.812,- Kč, bez DPH, resp. 2.168.117.703,- Kč včetně DPH.
  • Byly vysoutěženy a zasmluvněny i všechny nezbytné služby související s realizací díla (např. technický dozor investora, autorský dozor, BOZP, ekolog, geotechnik, ...) v souhrnné výši 26.380.636,- Kč, bez DPH, čili 31.920.570,- Kč včetně DPH.
  • Celkové náklady ke dni uzavření smluv tedy činily 2.200.038.273,- Kč včetně DPH.
 • Dne 29. 4. 2020 bylo zhotoviteli formálně předáno staveniště.
 • Celková cena při převzetí díla (17.2.2023) je včetně služeb 2.168.574.201,- Kč včetně DPH.
  • Stavba je spolufinancována z prostředků EU, a to ve výši 1.540.442.444,- Kč
 • Do konce roku 2022 byly zrealizovány stavební práce v objemu cca 95 %.
 • V měsíci lednu a únoru 2023 byly prováděny práce pro zdárné dokončení díla, a to především:
  • terénní a vegetační úpravy, dodláždění u mostních objektů z lomového kamene, pokládka asfaltového souvrství na cyklostezkách a chodnících, technické prohlídky jednotlivých stavebních objektů, osazování dopravního značení a záchytných a zádržných systémů (svodidla, zábradlí), oplocení podél hlavní trasy.

Zajímavosti:

 • při stavbě bylo vytěženo více než 500 000 m3 zeminy
 • součástí stavby jsou 3 biokoridory, 4 mosty a estakáda přes inundační území řeky Mže
Estakáda
 • navazuje na 50 m dlouhý most přes Chebskou ulici, který byl uveden do provozu již 1. 9. 2022
 • délka estakády je 1,2 km
 • založení estakády – na 2 opěrách a 34 hlubinně založených pilotách
 • výstavba probíhala pomocí přesuvné skruže; betonáž říms pak za využití posuvného betonážního římsového vozíku
 • u části estakády (přemostění Mže) bylo využito letmé betonáže, kterou zhotovitel neměl možnost do realizace tohoto díla nikde jinde provádět
 • estakáda byla realizována technologií předpínání – do estakády bylo použito 161 km lan předpínací výztuže a 27 tis. tun betonu
Biokoridory
 • součástí stavby jsou 3 biokoridory
 • dva menší obloukové přemosťují hlavní trasu
 • jeden větší klenbový byl velmi náročný časově i s ohledem na požadavky na kvalitu vzhledem k proměnnému obloukovému tvaru
 • výšky kleneb ve vrcholu jsou až 7,58 m nad nivelitou vozovky

Cyklostezky

 • podél hlavní trasy jsou vedeny smíšené stezky pro pěší a cyklisty
 • na estakádu je vjezd cyklistů zakázán – nově budované stezky jsou provázány na stávající trasy

Foto PK

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT