Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

16.06.2024 14:15

Tragická nehoda zastavila provoz na dálnici, na D5 zemřel motorkář

Nehoda se stala dopoledne u Loděnice ne Berounsku ve směru na Prahu

Jak v roce 2022 hospodařilo město Rokycany? Největší investiční akce byl nákup Střelnice

28.06.2023 18:18

Město Rokycany informovalo o rozpočtovém výsledku hospodaření města za rok 2022. Přinášíme informace.

Kašna_Masarykovo náměstí

Rozpočtový výsledek hospodaření města za rok 2022 vykázal přebytek hospodaření ve výši 8,65 milionu korun. Oproti schválenému rozpočtu, který předpokládal schodek ve výši 144 milionů korun, se skutečný výsledek hospodaření výrazně liší, což bylo způsobeno několika faktory. Příjmy města za rok 2022 byly 484 milionů korun, výdaje byly 475 milionů korun. Závěrečný účet města Rokycany za rok 2022 schválili zastupitelé města na svém jednání 26. června 2023 bez výhrad.

„Oproti schválenému rozpočtu, který předpokládal vysoký schodek, se skutečný výsledek hospodaření výrazně liší, což bylo způsobeno několika faktory. Především vyšším plněním daňových příjmů zhruba o 63,1 milionu korun, překročením nedaňových příjmů o 44,3 milionu korun a příjmem investičních a neinvestičních dotací a transferů, což činilo částku přes 25 milionů korun,“ uvedl starosta města Rokycan Tomáš Rada.

„Dalším důvodem bylo nezrealizování několika významných investičních akcí a oprav, jejichž realizace byla zahájena v letošním roce. Jedná se o rekonstrukci Jiráskovy ulice (69,5 milionu korun), revitalizaci Husových sadů a Kalvárie (13,8 milionu korun) a oprava střechy Základní školy ulice Míru (8,8 milionu korun),“ vysvětlila Milana Jirsová, správkyně rozpočtu města Rokycany z Odboru finančního Městského úřadu Rokycany.

Během roku 2022 nastal velký nárůst cen energií, proto byl ve 2. pololetí roku 2022 výrazně navýšen i rozpočet města na energie. „Ve skutečnosti však nedošlo k tak vysokému čerpání, jak se předpokládalo, a to z důvodu vládního zastropování cen, a tím došlo k velké úspoře na položce energií," uvádí město Rokycany.

Největšími investičními akcemi, které město Rokycany v roce 2022 zrealizovalo, byly:

  • nákup budovy a pozemku objektu Střelnice (16,9 milionu korun),
  • překládací stanice směsného komunálního odpadu (17 milionů korun),
  • rekonstrukce ČOV (17,5 milionu korun),
  • prameniště Brdy (7,7 milionu korun),
  • vodovod a kanalizace v ulici Švermova (5,3 milionu korun),
  • hřiště ZŠ Jižní předměstí – přístřešek, hřiště, byt (4,4 milionu korun),
  • MŠ Čechova – zahrada a PD altán (3,2 milionu korun),
  • dokončení ulice Litohlavská (3,2 milionu korun);
  • skatepark v ulici Šťáhlavská – Kotelská (3,2 milionu korun),
  • dokončení fasády Nákupního střediska Žďár (2,8 milionu korun).

Účetní výsledek hospodaření města za rok 2022 činil + 128 mil. korun z hlavní činnosti a + 10 mil. korun z hospodářské činnosti, celkem tedy + 138 mil. korun.

„Třetí největší město Plzeňského kraje Rokycany letos hospodaří s příjmy ve výši 409 milionu korun a výdaji přes 679 milionu korun. Schodek 270 milionu korun je plně kryt z vlastních zdrojů. Město Rokycany nesplácí v současnosti žádný úvěr," uvádí město Rokycany.

Foto město Rokycany

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte