QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Krajinu v okolí Malesic by mohl oživit návrat ztraceného potoka

04.05.2024 8:00

Spolek Živá krajina Plzeňský kraj představí 30. května od 18 hodin v Malesickém dvoře veřejnosti svůj projekt “Pomáháme vrátit vodu do povodí Malesického potoka” podpořený Fondem životního prostředí města Plzně.

 

DJI_0691

S měnícím se klimatem a postupující klimatickou krizí hledá odborná a stále častěji i laická veřejnost způsoby, jak na tyto změny adaptovat krajinu, zabránit jejímu vysychání a dalším negativním jevům. Těmi jsou třeba vodní nebo větrná eroze nebo bleskové povodně.

Povodí Malesického potoka je jednou z lokalit, ve které spolek Živá krajina Plzeňský kraj navrhuje taková adaptační opatření. Jeho činnost spočívá v podrobném mapování vody a jejích cest v krajině, na základě kterého pro každé sledované povodí vytvoří studii opatření nezbytných k výraznému zlepšení jeho stavu. Spolek už má za sebou první realizace, zejména tvorbu tůní a výsadby stromů.

Krajina kolem nivy bývalého Malesického potoka je poškozená. Malesický potok se podle starých map nevléval do Mže přímo pod Malesicemi jako dnes, ale meandroval jihovýchodně od Malesic a vléval se do řeky až u Radčic. Většina jeho koryta zcela zmizela, byl zahrnut hlínou a v trase jeho toku je teď obhospodařované pole. Ze starého koryta zbyl jen poslední, přibližně čtyřsetmetrový úsek před ústím do řeky Mže, ve kterém se objevuje voda a signalizuje tak, že potok někde pod zemí stále existuje.

Živá krajina Plzeňský kraj připravuje návrh revitalizace potoka – jeho návrat do krajiny a obnovu okolí – podle modelu Živá krajina. "Návrh počítá s obnovou potoka v jeho původní délce a s přerušením odvodňovacích kanálů. V plánu je také vytvořit v okolí potoka mokřad a tůně napájené vodou z částečně zrušených meliorací a zřídit přes území cestu se stromořadím pro rekreaci místních. Úspěch projektu do velké míry závisí na spolupráci s vlastníky pozemků, zemědělci, státní správou i místní samosprávou," uvedl spolek.

Na setkání v Malesickém dvoře je zvána široká veřejnost. "Kromě plánu revitalizace území představí model Živá krajina jako systémovou možnost oživení krajiny, ale také příčiny i očekávané dopady změny klimatu, problémy současné krajiny a její historii od 19. století, především z hlediska hospodaření s vodou," dodal spolek.

Foto Živá krajina Plzeňského kraje

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy