Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Kruhový objezd u Galerie Slovany v Plzni bude mít semafor!

24.03.2023 12:11

Doplnění světelné signalizace čeká okružní křižovatku Částkova – Koterovská. Semafor by měl být nainstalován do konce dubna.

FOTO_QAP_CZ (8)

Okružní křižovatka Částkova - Koterovská - Francouzská je jako celek neřízená světelnou signalizací. Světelným signalizačním zařízením (SSZ) je řízen pouze průjezd tramvají linky č. 2, a to středem okružní křižovatky po Koterovské ulici. Do konce dubna bude vše jinak.

Na základě požadavku PMDP a.s. zadal správce SSZ projekt na doplnění stávajícího semaforu o řízení vjezdu z Francouzské ulice se zajištěním preference autobusů. „Ve směru Francouzská - Částkova (východ) jsou vedeny autobusové linky č. 29 a 30. Vzhledem k intenzitám dopravy u nich hlavně ve špičkových hodinách dochází k opakujícímu se zpoždění na vjezdu z Francouzské ulice do okružní křižovatky,“ uvádí Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP).

Světelné signalizační zařízení bude doplněno o návěstidla na kruhovém objezdu před vjezdem z Francouzské ulice ve směru od Slovanské. „Na vjezdu do okružní křižovatky z Francouzské ulice bude doplněno výzvové návěstidlo pro autobus. Autobus blížící se k okružní křižovatce bude detekován a přihlásí se do SSZ. Následně dojde k zastavení vozidel na kruhovém objezdu před vjezdem z Francouzské, takže bude umožněn plynulý vjezd autobusu včetně všech vozidel před ním. Po vjetí autobusu do okružní křižovatky se autobus odhlásí a bude uvolněn průjezd vozidel po kruhovém objezdu,“ popisuje SVSMP.

Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí. Následně proběhlo zadání veřejné zakázky a byl vybrán zhotovitel. „Přípravné práce již probíhají a samotné práce v terénu budou zahájeny koncem března. Finanční náklady činí necelých 3,5 mil. Kč včetně DPH a zahrnují doplnění návěstidel, nové kabelové trasy a nový řadič SSZ včetně programového vybavení,“ uvádí SVSMP.

Termín dokončení je do 30. dubna 2023. „Během realizace prací nedojde k dopravním omezením, pouze minimálně a krátkodobě v době instalace stožárů a návěstidel SSZ,“ informuje SVSMP.

Investorem akce je Město Plzeň, realizaci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně.

Foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT