QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Kulturní organizace v Plzni dostanou na svou činnost 56 milionů korun

29.12.2023 12:51

Komise pro Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2024-2027 hodnotila letos celkem 31 žádostí v celkové výši dosahující téměř 150 milionů korun. Plzeňští zastupitelé na svém prosincovém jednání rozhodli, které organizace granty získají.

DSC_1745

„Grantovou politiku v oblasti kultury prostřednictvím čtyřletých dotačních titulů uplatňuje město Plzeň od roku 2008. Jejich prostřednictvím umožňuje kulturním aktérům kontinuální činnost i její rozvoj, neboť mají několikaletou jistotu ve financování. Dotační politika města Plzně v oblasti kultury tak dosahuje parametrů srovnatelných s evropskými standardy,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková.

Plzeňští zastupitelé ve čtvrtek 14. prosince 2023 schválili, že na základě doporučení komise budou čtyřleté granty uděleny 23 organizacím.

Každý rok na ně město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně uvolní 14 milionů korun, celkem to tedy během čtyř let bude 56 milionů. Výše částek pro jednotlivé organizace je určena na základě hlasování členů odborné komise.

Příspěvky jsou určeny jak na kontinuální činnost některých organizací, tak na realizaci konkrétních kulturních akcí v následujících čtyřech letech.

Během čtyř následujících let nejvyšší částku – 12,64 milionu korun – obdrží centrum pro kulturní a sociální projekty Johan na provoz kulturní scény Moving Station, jež je zaměřena na nezávislé umělecké projekty.

Dále byly podpořeny Divadlo Dialog, které na svou činnost získalo 5,2 milionu korun, spolek Animánie, jenž pořádá stejnojmenný festival, získal 4 miliony korun, podpořena bude také Francouzská aliance a její festival Bonjour Plzeň jedním milionem korun.

Grant ve výši 2,6 milion korun získal spolek Jazz bez hranic na pořádání stejnojmenného festivalu. Česká píseň Plzeň na svou činnost obdrží 1,1 milionu korun, Filmový klub Plzeň 1,39 milionu korun.

Mezi příjemci je dále také Konzervatoř Plzeň, která získala 1,1 milionu korun na pořádání Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, a dalších 14 organizací.

Granty jsou udělovány na základě otevřené soutěže kulturním subjektům, které nejsou přímo napojeny na městský rozpočet. „Tyto čtyřleté granty jsou určeny především organizacím, které poskytují významné veřejné kulturní služby či organizují mimořádné a špičkové kulturní projekty na území města Plzně. Na základě podaných žádostí doporučuje udělení grantů odborná komise, jejich přidělení schvalují zastupitelé,“ dodala Eliška Bartáková.

Foto ilustrační Milan Svoboda

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Zvednu vam to_copy
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte_copy