Mimořádné opatření na Tachovsku. Drobní chovatelé drůbeže musí vyplnit formulář!

04.01.2023 18:10

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Brodu nad Tichou platí mimořádné veterinární opatření pro drobné chovatele v Tachově, Oldřichově, Vítkově, Malém a Velkém Rapotíně!

Slepice_foto PIxabay

"Všichni drobní chovatelé drůbeže v Tachově, Oldřichově, Vítkově, Malém a Velkém Rapotíně mají povinnost do 10. ledna 2023 doručit sčítací list svého chovu. Prosíme proto o neprodlené vyplnění Sčítacího listu drůbeže a jiných ptáků. Sčítací list doručte osobně na úřad nebo zašlete na e-mail podatelna@tachov-mesto.cz," informuje vedení města Tachov.

Sčítačí formulář najdete na stránkách města Tachov - ZDE.

„Opětovně apelujeme na všechny chovatele drůbeže a ptactva, aby dodržovali zásady biologické bezpečnosti v chovech a nařízená mimořádná veterinární opatření. Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Na Tachovsku probíhá aktuálně obří likvidace 750 tisíc nosnic, to je cca 15 % všech nosnic v ČR!

Mimořádné veterinární nařízení na Tachovsku platí kvůli výskytu ptačí chřipky ve velkochovu nosnic v obci Brod nad Tichou na Tachovsku. Ptačí chřipka se zde rozšířila do dalších částí hospodářství, kde se objevily četné úhyny. Státní veterinární správa (SVS) proto rozhodla o utracení všech nosnic, kterých v chovu bylo cca 750 000.  Aktuality z likvodace v Brodu nad Tichou čtěte ZDE.

 

Opatření pro chovatele

Izolujte a zabezpečte chov

Držte chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistěte umístění ptáků do uzavřených prostor, zamezte vniknutí volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezte kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezte vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství.

Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství.

Sledujte nemocnost a úhyny hlaste

Provádějte další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci. Každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznamte Krajské veterinární službě na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 205.

Dezinfekce a biologická bezpečnost

Používejte na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy.

Uplatňujte vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistěte jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství.

ilustrační foto Pixabay

 

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte