Auto CB ŠKODA nový SUPERB
QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Místo rychlíků cyklisté a bruslaři. Plzeňský kraj otevírá unikátní cyklostezku, zve i veřejnost!

17.05.2024 20:42

Plzeňský kraj zve všechny cyklisty, rodiny s dětmi i širokou veřejnost na slavnostní otevření nově dokončené cyklostezky Bukovec – Chrást.

cyklostezka Chrást 5

Akce se bude konat v úterý 21. května od 15.30 hodin. u železničního přejezdu vedoucího ve směru z Chrástu do Plzně, tj. na začátku obce, v místech, kde kdysi vedla severní železniční kolej do Plzně. Bude zde připraven prostor pro parkování vozidel i slavnostní zahájení provozu cyklostezky.

Nový úsek stezky v úseku Bukovec – Chrást je dlouhý 4,8 kilometrů. Vede na bývalém železničním tělese, opuštěné železniční trati č. 170 Praha – Plzeň. Celková délka úpravy cyklostezky je 5,8 kilometrů, započítán je do ní též úsek Chlumek – Bukovec, jehož délka činí téměř jeden kilometr. Cyklostezka je napojena na okolní komunikace a jsou na ni zřízeny odpočívky vybavené mobiliářem, jako jsou lavičky nebo stoly.

Práce na cyklostezce byly zahájeny začátkem února 2024. Cyklostezka Bukovec – Chrást navazuje v Bukovci na cyklotrasu č. 3 Klubu českých turistů (KČT), dále trasa vede městskou částí Bukovec, kde se nachází vlevo podél bývalé trati zástavba rodinných domů. V těchto místech je vybudována železobetonová opěrná zeď u paty svahu v délce 35,5 metru, která navazuje na dosavadní zeď. Dále trasa přechází levým obloukem dva mosty a směřuje k obci Chrást. Součástí projektu jsou i opravy všech mostních objektů na trase. Byly na nich provedeny opravy říms, nosných konstrukcí, kamenného zdiva a osazeno nové zábradlí.

V kilometru 0,45 je vybudováno napojení na naučnou stezku Zábělá. Následuje rovný úsek s odpočívkou na pravé straně cyklostezky. Povrch odpočívek je zbudován z betonové dlažby přírodní barvy a odpočívky jsou vybaveny mobiliářem. Jsou zde stoly s lavicemi, stojany na kola a odpadkové koše. Po krátkém levém oblouku následuje dlouhý úsek na pravém břehu řeky Berounky. Na tomto úseku lze nalézt dvě napojení trasy na naučnou stezku Zábělá, dva mosty a tři odpočívky. U poslední z nich je zároveň realizováno napojení lesní cesty.

Povrch cyklostezky je asfaltový s šířkou 3,5 metru. Krajnice jsou široké 0,25 metru. V km 3,1 se trasa cyklostezky pravým obloukem odklání směrem k obci Chrást. Na konci, v obci Chrást, navazuje stezka na účelovou komunikaci v délce 220 metrů, která byla opravena a rozšířena o výhybny. Účelová komunikace se napojuje do místní komunikace a dále na silnici II/180, po které vede cyklotrasa 2153 Cheznovice – Chrást.

„Z hlediska směrového a výškového vedení je společná stezka vhodná i pro méně zdatné cyklisty a pro využití rodin s dětmi. Důležitá je tím, že má částečně městský charakter, vede do obce Chrást a dále až směrem na Radnice jako mezinárodní cyklostezka CT 3. Takže se v ní kombinuje městský charakter, rekreační funkce a zároveň je hlavní dopravní páteřní cyklostezkou do oblasti Radnicka,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek.

„Vybudování této cyklostezky má pro nás obrovský význam. Lidé se budou dopravovat do krajského města Plzně za prací, kulturou, nákupy, sportem, příjemným lesem bez dopravních prostředků, které znečišťují okolní ovzduší. Krásná procházka nebo projížďka na kole s možností odpočinku přímo v lese je lákavou nabídkou pro nás všechny i pro ostatní nejbližší obce Dýšina, Kyšice, Smědčice, Bušovice, Dolany, Druztová. Jejich obyvatelé vítají tuto možnost a cyklostezku také určitě plně využijí,“ řekl k nové cyklostezce starosta Chrástu Ladislav Bohuslav.

Společná stezka pro chodce a cyklisty vedoucí z Chrástu do Bukovce bude v další 3. etapě výstavby prodloužena ve směru na Plzeň -Doubravku. Tuto etapu však již zajišťuje Statutární město Plzeň.

Investorem stavby nové cyklostezky je Plzeňský kraj. Celkové stavební náklady činí 36 milionů korun, kraj na stavbu ale využil dotaci.

Foto: Plzeňský kraj

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte