Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Na daňové přiznání už moc času nezbývá. Úředníci vyrazí naposled do terénu

17.03.2016 11:18

Zaměstnanci finančního úřadu pro Plzeňský kraj mají před sebou poslední výjezdy do obcí v regionu. Na podání a zaplacení daní už mají lidé čas jen do začátku dubna.

ilustrační foto_QAP foto (19)

Na podání daňového přiznání z příjmů mají poplatníci v podstatě už jen zhruba dva týdny. V příštím týdnu úředníci vyrazí naposledy do terénu, aby lidem s daňovými přiznáními pomohli. Tentokrát je na řadě Klatovsko. 

V příštím týdnu se úředníci objeví v pondělí 21. března v Kolinci na Klatovsku v zasedací místnosti tamního úřadu od 13:30 do 17 hodin. Hned v úterý 22. března budou úředníci k dispozici v Nýrsku v budově městské knihovny v době mezi 13. a 17. hodinou.

Plátci daní najdou podrobné informace také na www.financnisprava.cz. Na stránkách www.daneelektronicky.cz si mohou poplatníci tiskopis daňového přiznání také stáhnout, nebo jej přímo na stránkách vyplnit a následně buď vytisknout a doručit na územní pracoviště finančního úřadu, nebo elektronicky odeslat. Pro poplatníky se zpřístupněnou datovou schránkou je elektronické podání jedinou možností, jak platně podat daňové přiznání k dani z příjmů.

A co hrozí za zpoždění s přiznáním nebo nezaplacení daní. Samozřejmě sankce. Termínem pro podání i pro zaplacení je 1. duben. "Nepodá-li poplatník včas daňové přiznání a prodlení je delší než 5 pracovních dní, nebo když poplatník daňové přiznání nepodá vůbec, ač tuto povinnost ze zákona má, uplatní se pokuta podle paragrafu 250 daňového řádu. Pokuta činí 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně, nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty. V případě pozdního podání se pokuta nepředepíše, pokud je menší než 200,- Kč. Je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za opožděné tvrzení daně u daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu," vysvětluje mluvčí finančního úřadu v Plzni Michaela Hošťálková.

Nezaplatí-li poplatník ve lhůtě stanovené, nastupuje sankce v podobě úroku z prodlení. Ten se počítá od 5. pracovního dne následujícího po dni splatnosti až do doby úplného zaplacení dlužné daně.

FOTO: ilustrační

 

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte