Auto CB ŠKODA nový SUPERB

Není čáp jako čáp! Ornitologové žádají veřejnost o pomoc s mapováním čápů černých

08.05.2024 19:29

Milovníci přírody mají v letošním roce výjimečnou příležitost. Po deseti letech totiž probíhá celostátní mapování čápů černých. 

Čáp_černý1_Karel_Brož-1040x520

Koordinace mapování čápů černých se opět ujala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou společností ornitologickou (ČSO), státním podnikem Lesy ČR (LČR) a Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). 

"Důležité je zaznamenávat opakovaná pozorování, která naznačují, že na daném území čápi hnízdí a mají zde svoje hnízdní a potravní teritorium. Uvítáme ale jakákoliv pozorování čápů černých a zprávy o náhodně nalezených hnízdech (prosíme, buďte ohleduplní a čápy na hnízdištích nerušte)," uvádí  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Čáp černý v posledních desetiletích částečně změnil nároky na prostředí. Během 60.–70. let minulého století, kdy se naším územím začal šířit, se ze zbytků pralesovitých lesních porostů postupně přestěhoval i do běžných hospodářských lesů. V nich si staví svá velká hnízda hlavně na modřínech. 

"V posledních několika letech přicházejí zprávy o poklesu pozorování až úplném vymizení čápů černých (jižní Morava, východní Čechy, Doupovské hory). Výsledky letošního sčítání budou proto velmi zajímavé a zároveň důležité pro další prognózu vývoje populace a pro případné návrhy opatření na ochranu těchto čápů," uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Pro letošní mapování byli koordinátoři stanoveni také v jednotlivých krajích, zájemcům poskytnou konzultace a rady. V Plzeňském kraji to jsou František Pojer (frantisek.pojer@nature.cz) a Karel Brož z ČSO (cap@karelbroz.cz).

Svá pozorování můžete zadávat do webové i mobilní aplikace BioLog. 

Kolik čápů bylo zaznamenáno při minulých sčítáních? 

Od roku 1994 v České republice populace narostla z přibližně z počtu 330 párů na 300–400 párů v roce 2004 a na 505 párů v roce 2014. 

Sledování v chráněných krajinných oblastech (CHKO) a národních parcích (NP) je více systematické a podrobné než mimo chráněná území. Přesto je zajímavé, že NP a CHKO tvoří celkem necelých 16 % území České republiky, ale vyskytuje se zde přibližně 38 % hnízdících párů čápa černého. To potvrzuje nadprůměrnou přírodní hodnotu velkoplošných zvláště chráněných území ve srovnání s ostatní krajinou. Čáp černý je tedy i určitým indikačním druhem pro přírodovědně hodnotná území a je také tzv. „deštníkovým“ druhem. Jeho ochrana a péče o vhodné biotopy totiž prospívá i mnoha dalším druhům živočichů, zejména lesním a mokřadním.

Foto ilustrační Karel Brož

SDÍLEJTE ČLÁNEK
Renault Captur 380
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte