QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Plzeňský kraj podpoří Obědy do škol pro děti ze sociálně slabších rodin

31.10.2022 8:10

V projektu jde výhradně o děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit financovat stravování svých dětí přímo ve školních jídelnách. V letošním školním roce se Plzeňský kraj již po šesté zapojí a finančně projekt Obědy do škol podpoří.

QAP - úvodní fotka

Pomoc je určena dětem ve věku 3 – 15 let, které navštěvují mateřskou školu, základní školu nebo víceleté gymnázium a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících dávku pomoci v hmotné nouzi, přičemž platí, že zákonný zástupce dítěte je v hmotné nouzi a zároveň dítě musí jídlo konzumovat ve školní jídelně.

„Obědy do škol jsou klíčovým projektem, který cíleně zajišťuje, aby děti z rodin ohrožených příjmovou chudobou dostaly vždy ve školní jídelně oběd, i když si ho jejich rodiče nemohou dovolit. Pro školy zapojení do projektu pak znamená zlepšení docházky a účast dětí a žáků ze zmiňovaných sociálně slabších skupin na odpoledních zájmových aktivitách,“ říká radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc a dodává: „Děti a žáci se tímto opatřením začlení do kolektivu, a nedochází tak k jejich sociálnímu vyloučení.“

V Plzeňském kraji byl projekt realizován poprvé ve školním roce 2017/2018. Zapojilo se 10 základních a mateřských škol. Celkem se tam stravovalo 50 dětí a žáků, kteří odebrali stravu v hodnotě 180 278 Kč. V letošním školním roce 2022/2023 se zapojilo 58 škol, předpokládá se, že se bude bezplatně stravovat 436 dětí. Rada Plzeňského kraje na 52. jednání schválila rozpočtové opatření, kdy došlo k navýšení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport o 1,4 mil. Kč z dotace MPSV k projektu.

foto ilustrační

SDÍLEJTE ČLÁNEK
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Plus vyměňte