QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

02.03.2024 22:00

Plzeň zvítězila v Pardubicích

FK Pardubice - FC Viktoria Plzeň 2:3 (0:1)

02.03.2024 22:00

Házenkáři Plzně vezou domů výhru

Talent v Brně nedopustil překvapení a zvítězil 28:22

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační titul Zdravá krajina

15.01.2023 15:01

Celkem 6 milionů korun rozdá Plzeňský kraj v dotačním titulu s názvem Zdravá krajina. Dotace budou určeny například na nové výsadby dřevin, retenci vody atd.

2

Zdravá krajina, to je aktivita Plzeňského kraje, která má za úkol zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty, zkrátka celkově zlepšit stav krajiny a její funkce. V rámci aktivity budou během března přijímány žádosti celkem do tří oblastí – tří dotačních titulů celého programu.

"V rámci aktivity Zdravá krajina, která má za cíl zlepšit životní prostředí regionu, vyhlašuje Plzeňský kraj dotační program stejného názvu. Program je členěn do tří titulů, a to na výsadbu dřevin, retenci vody a ochranu druhů, jejich rozmanitost a ochranu biotopů a arboristická ošetření stromů," uvádí Eva Mertlová, tisková mluvčí Plzeňského kraje s tím, že alokovaná částka v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 je 6 mil. Kč na celý dotační program.

Vedení Plzeňského kraje chce tímto programem podpořit obnovu krajiny, vrátit jí její původní funkci a rozmanitost.

Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023. Účelem dotačního titulu je udržení a zvyšování biologické rozmanitosti, zachování významných stromů a jejich skupin a zajištění jejich provozní bezpečnosti, iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin. Dotace bude poskytována jako neinvestiční. Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 2 mil. Kč.

Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023. Účelem dotačního titulu je zajistit podporu pro ekologicky zaměřené projekty s opatřeními cílenými na zlepšení lokálního mikroklimatu v krajině a retenci vody pomocí nových výsadeb. Podpora v rámci tohoto titulu se týká projektů na výsadbu místně vhodných, původních druhů dřevin ve volné krajině. Dotace bude poskytována jako neinvestiční. Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 2 mil. Kč.

Dotační titul č. 3: Retence vody

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023. Účelem tohoto dotačního titulu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu. Jsou to tůně, mokřady, opatření pro přirozenou/přírodní retenci srážkových vod z nepropustných ploch – zasakovací prvky, průlehy, opatření zabraňující vtoku srážkových vod do kanalizace, apod., dále pak opatření pro zpomalení odtoku z lesních pozemků (svodnice, přehrázky, vsakovací jímky). Dotace bude poskytována jako investiční i neinvestiční. Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 2 mil. Kč.

foto: ilustrační

 

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi